Energi Norge

Innhold

Integrering av batteri i distribusjonsnettet – demoerfaringer og veileder

 • 27. okt 2020Kl. 09:30–15:30
 • Clarion Hotel & Congress Gardermoen
 • Medlem: 5.700 + mva Andre: 6.900 + mva
 • Påmeldingsfrist 27. september

Veileder for integrering av batteri i distribusjonsnettet er et svært viktig redskap for alle aktører som vurderer anskaffelse av batteri for ulike formål, tilknyttet distribusjonsnettet.

 

 

Batteri Skagerak Energi

Batteri SELAB, Foto: Skagerak Energi

Batterier kan yte tjenester for mange aktører, deriblant nettjenester for nettselskap. Det er imidlertid et behov for informasjon om hvordan batterisystem bør planlegges og driftes, for å gi mest mulig nytte for nettselskapet. Veilederen som er utviklet i Skagerak Netts innovasjonsprosjekt IntegER med støtte fra Norges forskningsråd, inneholder informasjon om komponenter som inngår i et batterisystem, hvilke tjenester et batterisystem kan brukes til, forslag til fremgangsmåte for bestilling av batterisystem, hvordan batterisystem kan vurderes i nettplanleggingen, samt eksempler på kost/nytte-vurderinger. Veilederen har også verdifulle erfaringer fra prosjektpartnerne som har installert batterisystem. Den er i så måte et viktig bidrag for å redusere risiko i bruk av batterisystemer, og søker å videreformidle kunnskap fra eksisterende batteriinstallasjoner til nettselskap som ønsker å inkludere batteri som et alternativ til nettinvestering.

Hva får du innsikt i?
 • Hva du teknisk kan forvente av et batterisystem og dets bruksområder
 • Regulatoriske føringer
 • Planlegging og drift av batterisystem
 • Kost/nytte - beregninger
 • Erfaringer fra ulike demoer med batterisystem
Hvem er det for? 

Nettplanleggere, konsulenter, næringsvirksomhet med høyt effektuttak og batterileverandører.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet bookes dette av den enkelte deltaker direkte med hotellet. Energi Norges rabattavtale kan benyttes.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 20. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Byggherre- og HMS -forskriften

  Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften.

 2. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?