Innhold

Opprinnelsesmerket strøm

 • 10. des 2020Kl. 10:00–11:30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Dette kurset gir deg en solid introduksjon til opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantiordningen.

Jente med en lyspære i hånden

Foto: Shutterstock

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det produseres en viss mengde fornybar strøm fra et bestemt kraftverk. Opprinnelsesmerket strøm er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne velge fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk gjennom strømnettet.  

Opprinnelsesmerket strøm gir bedriftene muligheten til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar strøm. Ordningen brukes også i utstrakt grad som dokumentasjon i bedrifters bærekraftrapporter basert på bl.a. GHG-protokollen. GHG-protokollen gir de globalt mest benyttede retningslinjene som standardiserer hvordan selskaper rapporterer utslipp fra strømkjøpene sine (såkalte Scope 2-utslipp). Ordninger som ligner opprinnelsesgarantiordningen i Europa, er på full fart inn i land over hele kloden, f.eks. RECs i USA. Fremover vil opprinnelsesgarantiordningen legges til grunn på flere områder enn strøm. EU legger føringer i fornybardirektivet på at opprinnelsesgarantiordningen skal utvides til å gjelde flere områder som f.eks. hydrogenproduksjon. Markedsføringsloven stiller også strenge krav til at alle påstander må dokumenteres og forklares.

Bruken av opprinnelsesmerket strøm er diskutert. Noen mener ordningen gir økt forbrukermakt, styrker lønnsomheten til fornybar strøm og er en viktig dokumentasjonsstandardenergi, mens andre mener den er et villedende finansielt instrument som kundene ikke forstår.

Hva får du kunnskap om
 • Innsikt i bakgrunnen for opprinnelsesgarantiordningen 
 • Forståelse av reguleringen og tilsynet av ordningen 
 • Praktisk kunnskap om utstedelsen av garantier og handelen med opprinnelsesgarantier og salget av opprinnelsesmerket strøm 
 • Spennende kundeeksempler  
Hvem er det for

Alle som jobber direkte med eller har interesse for opprinnelsesmerket strøm og opprinnelsesgarantiordningen. 

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset én uke før webinaret.

Nettkurset er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.  

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, eller du ikke har anledning til å delta gjennom hele dagen – meld deg på, og vi sender deg opptaket i etterkant.

Opptaket er tilgjengelig for alle deltakere én uke etter sending.

Program nettkurs (tilgjengelig fra 4. desember)

Program nettkurs (tilgjengelig fra 4. des)

Velkommen

Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

En introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen

Hans Petter Kildal, Becour

Utstedelse av opprinnelsesgarantier

·       Registeransvaret

·       Association of Issuing Bodies (AIB)

Ivar Munch Clausen, Statnett

NVEs rolle og tilsyn

·       Godkjenning og søknadsprosess

·       Tilsyn av ordningen

·       Hvordan fungerer NVEs varedeklarasjon

Ingrid Ueland, NVE

Handel med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm

·       Hvordan foregår handelen i dag

·       Hvilke markedsplasser finnes i dag

·       Hvor godt fungerer handelen

Svend Boye, Oslo Economics

Kundefokus

·       Hvorfor kjøper internasjonale selskaper fornybar energi?

·       Hvilke vurderinger gjør selskaper når de skal kjøpe fornybar energi?

·       Opprinnelsesgarantier som en del av selskapers fornybare strategi.

Tom Lindberg, ECHOZ

Energi Norges arbeid

·       Stabile rammevilkår for opprinnelsesgarantier

·       Bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm 

Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

Program live-sending

Torsdag 10. desember
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 10:05 - 10:10
  Oppsummering: En introduksjon til opprinnelsesgarantiordningen
  • Hans Petter Kildal
   Becour
 • 10:10 - 10:15
  Oppsummering: Utstedelse av opprinnelsesgarantier
  • Ivar Munch Clausen
   Statnett
 • 10:15 - 10:20
  Oppsummering: NVEs rolle og tilsyn
  • Ingrid Ueland
   NVE
 • 10:20 - 10:25
  Oppsummering: Handel med opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm
  • Svend Boye
   Oslo Economics
 • 10:25 - 10:30
  Oppsummering: Kundefokus
  • Tom Lindberg
   ECHOZ
 • 10:30 - 10:35
  Oppsummering: Energi Norges arbeid
  • Lars Ragnar Solberg
   Energi Norge
 • 10:35 - 11:30
  Spørsmål og diskusjon

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet, sammen med opptak av webinaret.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål