Energi Norge

Innhold

Kurs i forvaltningskompetanse for DLE

 • 4. nov 2020Kl. 09:00–15:30
 • Digitalt
 • Medlem: NOK 5.700,- + mva Andre: NOK 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Ønsker du å bedre din kunnskaper om saksbehandling slik at du kan levere rapporter som holder mål juridisk?

Arbeidsliv

Dette kurset vil gi deg inngående kunnskap og konkrete eksempler på hvordan du skal opptre juridisk riktig i forbindelse med offentlig saksbehandling.

Kurset arrangeres i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Jurist / seniorrådgiver Gard Bonner fra DSB er foredragsholder gjennom hele kurset.

Forskriften om DLE og sakkyndige selskaper stiller blant annet strenge krav til DLE som offentlig myndighetsutøver. Dette gjør at alle innenfor DLE og de sakkyndige selskapene har behov for oppdatering når det gjelder riktig saksbehandling og arkivering.

Hva får du kunnskap om?

Kurset tar for seg krav og konkrete tilfeller knyttet til oppfyllelse av:

 • Forvaltningsloven
  - Hvem er part?
  - Tilsynsrapporten og krav til begrunnelse av avvik
  - Klageforberedende behandling før eventuell oversendelse til DSB
  - DSB `s klagebehandling
 • Offentlighetsloven

Disse lovene er meget sentrale for å kunne utføre korrekt tilsynsarbeid. I dagens samfunn er kundene langt mer bevisst på sine rettigheter enn tidligere. Det er derfor viktig at vedtak som fattes av DLE er juridisk holdbare. Dessuten skal saksbehandlingen være sporbar, noe som gjør at det må settes krav til arkivsystemer.

Hvem er det for?

Ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper

Program

Onsdag 4. november
 • 09:00 - 11:30
  Velkommen

  Regelverket

  • Offentligetsloven
  • Forvaltningsloven

   Forvaltningsloven

  • Hvem er parter?
  • Habililtet
  • Tilsynsrapporten og begrunnelse av avvik - Eksempler
  • Klageforberedende behandling før eventuell oversendelse til DSB
 • 11:30 - 12:30
  Lunsjpause
 • 12:30 - 15:00
  Forvaltningsloven forts.

  DSB's klagebehandling

  • Eksempel på konkrete saker
 • 15:00 - 16:00
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål