Innhold

Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

 • 24. nov 2020til 26. nov 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 6.500,- Andre:8.000,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Tappe- og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

Kurs Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

Kurset gir også innsikt i viktige aspekter rundt miljødesign for å hensynta fisk, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Kurset fokuserer på følgende komponenter i vannveien
 • luker
 • kraftverksrør
 • sjakter
 • ventiler
 • porter
 • stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr
Hva får du kunnskap om?
 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Funksjonsbeskrivelse av alle komponenter i vannveien
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Erfaringer fra befaring i vannveien, og fra havarier
 • Miljødesign for vern av fisk
 • Tap i vannveien, og vannveisdynamikk
 • Ulikt utstyr i vannveien ved kraftverksbefaring og verkstedbesøk
Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk

 

Program

Digitalt program dag 1
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 09:50
  Gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • Håkon Olav Skogmo
   NVE
 • 09:50 - 10:25
  Notoriske syndere i vannveien. På befaring med VTA.
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 10:25 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 10:55
  Havari og skrue-spill = skjult risiko for lukefall?
  • Erfaringer fra en virkelig hendelse
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 10:55 - 11:40
  Vannveien
  • Komponenter og funksjoner fra inntak til kraftstasjon
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 11:40 - 11:50
  Pause
 • 11:50 - 12:50
  Rør, del 1
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram del 1
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 12:50 - 12:50
  Slutt for dagen
Digitalt program dag 2
 • 09:00 - 09:45
  Rør, del 2
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 09:45 - 10:30
  Varegrinder
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 10:30 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:40
  Luker, del 1
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 11:40 - 12:40
  Lunsj
 • 12:40 - 13:25
  Luker, del 2
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 13:25 - 14:10
  Ventiler
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 14:10 - 14:10
  Slutt for dagen
Digitalt program dag 3
 • 09:00 - 09:30
  Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
  • Jon Arne Grønli
   Andritz Hydro AS
 • 09:30 - 09:50
  Tap i vannveien
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:50 - 10:00
  Pause
 • 10:00 - 10:45
  Vannveisdynamikk
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 10:45 - 11:15
  Tilstandsvurderinger av luke og valg av løsning for tiltak
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge AS
 • 11:15 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 12:45
  HMS ved vedlikeholdarbeid i vannveien
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge AS
 • 12:45 - 13:45
  Miljødesign for fisk ved vannkraftverk
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult ASA
 • 13:45 - 13:45
  Slutt
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 25. - 29. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 27. januar 2021,

  Digitalt

  Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

  Vassdragsteknisk Forums årlige temadag vil i 2021 ha temaet Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg. NVE, regulanter og konsulenter snakker om utfordringer, utførelse og løsninger.

 3. 28. januar 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

  Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.