Energi Norge

Innhold

Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

Kurs Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

Som en del av kurset vil det bli befaring til to av Ringerikskrafts anlegg, Askerudfoss kraftverk og Viulsfoss kraftverk, hvor mange av komponentene fra kurset kan besiktiges. I tillegg blir det omvisning på verkstedet til Andritz Hydro, som tilvirker alle komponentene.

NB! Kurset gir i år også innsikt i viktige tips vedr miljødesign for å hensynta fisk, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Kurset fokuserer på følgende komponenter i vannveien
 • luker
 • kraftverksrør
 • sjakter
 • ventiler
 • porter
 • stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr
Hva får du kunnskap om?
 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Funksjonsbeskrivelse av alle komponenter i vannveien
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Erfaringer fra befaring i vannveien, og fra havarier
 • Miljødesign for vern av fisk
 • Tap i vannveien, og vannveisdynamikk
 • Ulikt utstyr i vannveien ved kraftverksbefaring og verkstedbesøk
Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk

 

Program

Program dag 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Orientering om kurset
  • Praktiske opplysninger
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:05
  Gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • Håkon Olav Skogmo
   NVE
 • 10:05 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:55
  Notoriske syndere i vannveien. På befaring med VTA.
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 10:55 - 11:15
  Erfaringer fra reelle hendelser: Dobbelt skruespillhavari
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 11:15 - 12:00
  Vannveien
  •  Komponenter og funkasjoner fra inntak til kraftstasjon
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:30
  Varegrinder
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 14:30 - 14:50
  Pause
 • 14:50 - 16:40
  Rør
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Jorunn Emilie Røegh
   Norconsult AS
 • 16:40 - 16:40
  Slutt faglig program
 • 19:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmeldig påkrevd)
Program dag 2
 • 08:30 - 10:30
  Luker
  • Komponentbeskrivelser
  • Skadetyper
  • Målemetoder
  • Måleprogram
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Ventiler
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 11:30 - 12:00
  Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
  • Ole Johan Bjørnstad
   Andritz Hydro AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 15:00
  Befaring RingeriksKraft produksjonsanlegg:
  • Viulvfoss
  • Askerudfoss
  • Trond Monsen
   RingeriksKraft Produksjon AS
 • 15:00 - 16:30
  Omvisning Andritz Hydro verksted
  • Andritz Hydro div personale
 • 16:30 - 16:30
  Retur til Klækken Hotell
 • 19:00 - 22:30
  Middag

  - kulinarisk opplevelse

  • Klækken hotell (påmelding påkrevd)
Program dag 3
 • 08:30 - 09:15
  Tap i vannveien
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:15 - 09:35
  Tilstandskontrollhåndbøkene
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 09:35 - 10:20
  Vannveisdynamikk
  • Øyvind Våland
   Norconsult AS
 • 10:20 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 11:20
  Tilstandsvurderinger av luke og valg av løsning for tiltak
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge AS
 • 11:50 - 12:50
  HMS ved vedlikeholdsarbeid i vannveien
  • Børge Ugland Nyseth
   Sweco Norge
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
 • 12:50 - 13:50
  Miljødesign for fisk ved vannkraftverk
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult ASA
 • 13:50 - 14:20
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 14:20 - 14:20
  Vell hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?