Tariff for utkoblbart forbruk

 • 13. okt 2020Kl. 09:30–10:40
 • Digitalt
 • Medlem: 1.500 + mva Andre: 2.200 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Delta på webinar om utkoblbart forbruk, såkalt utkoblbar tariff (UKT). Vi ser nærmere på tariffens betydning for elektrifisering.

Energibruk og klima

Foto: Siemens

Hva får du innsikt i?
Tariff for utkoblbart forbruk, såkalt utkoblbar tariff (UKT), har vært benyttet av Statnett i mange år som et virkemiddel for å avlaste kraftsystemet i anstrengte driftssituasjoner. Det påstås at dette også har hatt positive ringvirkninger i distribusjonsnettet. Statnett har vedtatt å si opp alle sine avtaler om UKT. Vi vil på bakgrunn av erfaringer fra nettselskap og sluttbruker, drøfte om UKT er et nødvendig virkemiddel for å tilrettelegge for elektrifisering, hvordan kompensasjonen bør utformes og hvilke vilkår som for øvrig bør gjelde.  

Olje- og energidepartementet har nå et forskriftsforslag på høring. Dette åpner for at nettselskap og sluttbruker kan inngå avtale med varige vilkår. Vilkårene innebærer utkobling eller reduksjon i forbruket som alternativ til nettinvesteringer med anleggsbidrag for sluttbruker, men uten kompensasjon fra nettselskapet. UKT vil ifølge forslaget komme som et tillegg til en avtale med varige vilkår om utkobling eller reduksjon i forbruket.

Hvem er det for?
Webinaret er åpent for alle. Merk at det er særlig aktuelt for nettselskap og sluttbrukere med alternativ energiforsyning som for eksempel fjernvarmeanlegg og fergeselskap. De er aktører som kan benytte virkemiddelet.

Hvordan gjennomføres det?
Dette er et digitalt webinar og du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Tirsdag 13. oktober
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen og praktisk informasjon
 • 09:35 - 09:45
  Innledning - elektrifisering med alternativer til nettforsterkning
  • Vivi Mathiesen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:05
  Hvilken nytte gir UKT og hvilke avtalevilkår bør gjelde?
  • For nettselskapet
  • For sluttbrukeren
  • Per Edvard Lund
   Elvia
  • Cato Kjølstad
   Fortum
 • 10:05 - 10:15
  Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for fastsettelse av kompensasjon?
  • Jørgen Bjørndalen
   DNV GL
 • 10:15 - 10:35
  Til debatt: Vil UKT være nødvendig for å fremme elektrifisering, uavhengig av et fleksibilitetsmarked?
  • Debattleder: Vivi Mathiesen
 • 10:35 - 10:40
  Oppsummering

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål