Energi Norge

Innhold

Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

 • 27. okt 2020til 28. okt 2020
 • Clarion Hotel Oslo
 • Medlem: 8.800,- Andre: 11.100,-
 • Påmeldingsfrist 27.09.2020

Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets kurs er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

Fornybar produksjon

Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsipper i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjoner og legger videre vekt på viktige forhold i praktisk utøvelse av drift og vedlikehold.

Kurset gir deg blant annet kunnskap om:

 • Elektromagnetisk teori og generatorens komponenter og funksjon
 • Overvåkningsutstyr og hvordan ventilasjon og kjølesystem bør fungere
 • Ulike skademekanismer, aldring og levetid for komponenter
 • Tilstandskontrollvurderinger; bruk av sjekklister, målinger og karaktersetting
 • Utforming av vedlikeholdsplan
 • Revisjonsvurderinger og nødvendige aksjoner ved rehabilitering

Målgruppe: Personer som planlegger, tilrettelegger og står for drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Relaterte arrangement

 1. 20. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Byggherre- og HMS -forskriften

  Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften.

 2. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte publikasjoner

 1. Evaluering av betongdammer

  "Damsikkerhet i helhetlig perspektiv" har et pågående projekt på betong og murdammer hvor en rapport er under utarbeidelse. Formålet med denne rapporten er først og fremst å gi anbefalinger som viser hvordan krav i damsikkerhetsforskriften kan ivaretas for eksisterende betong- og murdammer.

 2. Evaluering av betongdammer

  "Damsikkerhet i helhetlig perspektiv" har et pågående projekt på betong og murdammer hvor en rapport er under utarbeidelse. Formålet med denne rapporten er først og fremst å gi anbefalinger som viser hvordan krav i damsikkerhetsforskriften kan ivaretas for eksisterende betong- og murdammer.