Energi Norge

Innhold

Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

 • 27. okt 2020til 28. okt 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- Andre: 5.500,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets kurs er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

Fornybar produksjon

Kurset gjennomgår de elektrotekniske grunnprinsipper i en vannkraftgenerator og generatorkomponentenes oppbygging og funksjoner og legger videre vekt på viktige forhold i praktisk utøvelse av drift og vedlikehold.

Kurset gir deg blant annet kunnskap om:

 • Elektromagnetisk teori og generatorens komponenter og funksjon
 • Overvåkningsutstyr og hvordan ventilasjon og kjølesystem bør fungere
 • Ulike skademekanismer, aldring og levetid for komponenter
 • Tilstandskontrollvurderinger; bruk av sjekklister, målinger og karaktersetting
 • Utforming av vedlikeholdsplan
 • Revisjonsvurderinger og nødvendige aksjoner ved rehabilitering

Målgruppe: Personer som planlegger, tilrettelegger og står for drift og vedlikehold av vannkraftgeneratorer

Program tirsdag 27. oktober digitalt
 • 09:00 - 09:05
  Åpning (orientering om kurset, praktiske opplysninger
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 09:35
  Elektromagnetisk teori. Generatorens virkemåte
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 09:35 - 09:55
  Generatorens konstruksjon
  • Sture Dramstad
   GE Renewable Energy
 • 09:55 - 10:25
  Konstruksjon og virkemåte: Stator mekanisk
  • Sture Dramstad
   GE Renewable Energy
 • 10:25 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 11:05
  Konstruksjon og virkemåte: Stator elektrisk
  • Sture Dramstad
   GE Renewable Energy
 • 11:05 - 11:35
  Konstruksjon og virkemåte: Rotor
  • Ella Beate Brodtkorb
   Norconsult
 • 11:35 - 12:05
  Lager/kryss/ventulasjon/kjøling/brems/løft
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 12:05 - 12:05
  Slutt for dagen
Program onsdag 28.okt 2020 digitalt
 • 09:00 - 09:10
  Repetisjon dag 1: generatorens konstruksjon og virkemåte
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 09:10 - 09:25
  Historiske utviklingstrekk for vannkraftgeneratorer i Norge
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 09:25 - 09:45
  Normale og unormale driftspåkjenninger
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 09:45 - 10:30
  Generator: Skademekanismer, aldring og levetid
  • Stig Atle lauritzen
   Sweco Norge AS
 • 10:30 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:25
  Tilstandskontroll: Metode, prøvemetoder, vurdering
  • Geir Aalvik
   Statkraft
 • 11:25 - 11:45
  Vedlikehold og vedlikeholdsplan
  • Geir Aalvik
   Statkraft
 • 11:45 - 12:05
  Overvåkningsutstyr
  • Øyvind Linnebo
   ABB AS
 • 12:05 - 12:10
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Relaterte arrangement

 1. 26. oktober - 9. november 2020,

  Digitalt

  HMS-konferansen 2020

  I år avholdes HMS-konferansen digitalt. Velkommen til fornybarnæringens viktigste møtested for helse, miljø og sikkerhet.

 2. 27. oktober 2020,

  Digitalt

  Integrering av batteri i distribusjonsnettet

  Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte publikasjoner

 1. Evaluering av betongdammer

  "Damsikkerhet i helhetlig perspektiv" har et pågående projekt på betong og murdammer hvor en rapport er under utarbeidelse. Formålet med denne rapporten er først og fremst å gi anbefalinger som viser hvordan krav i damsikkerhetsforskriften kan ivaretas for eksisterende betong- og murdammer.

 2. Evaluering av betongdammer

  "Damsikkerhet i helhetlig perspektiv" har et pågående projekt på betong og murdammer hvor en rapport er under utarbeidelse. Formålet med denne rapporten er først og fremst å gi anbefalinger som viser hvordan krav i damsikkerhetsforskriften kan ivaretas for eksisterende betong- og murdammer.