Energi Norge

Innhold

Vannkraftturbiner, drift og vedlikehold 2020

 • 6. okt 2020til 8. okt 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 5.500,- Andre: 6.500,-
 • Påmeldingsfrist 01.10.2020

Turbinen er selve kjernen i et hvert vannkraftverk. Dette kurset gir en grundig innføring i turbiner brukt i norske vannkraftverk.

Foto: Helge Hansen, BKK

Hva får du kunnskap om?

Vannkraftturbiner kjennetegnes av svært høy virkningsgrad, svært høy tilgjengelighet og svært lang levetid. Likevel er kunnskap om de forskjellige turbintypenes egenskaper, skademekanismertilstandskontroller og oppgraderingsmuligheter viktig for å sikre påliteligheten og kostnadsnivået i norsk energiforsyning. 

Over 3 dager får du en grundig gjennomgang av de forskjellige turbintypenebeskrivelse og virkemåte. Kritiske komponenter og skademekanismer beskrives. Målinger for å vurdere tilstand gjennomgås av måleeksperter. Kurset avsluttes med en sesjon om muligheter for oppgradering, rehabilitering, modernisering og utvidelse. 

Kurset har tidligere vært avholdt som tradisjonelt kurs med fysisk oppmøte, men er i år gjort om til et nettkurs for å redusere reisebehov og risiko for smitteeksponering.

Hvem er det for?

Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftturbiner.

PROGRAM WEBINAR dag 1
Online webinar tirsdag 06. oktober
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 09:55
  Vannkraftturbiner, beskrivelse og virkemåte del 1
  • Anders Tørklep
   Multiconsult
 • 09:55 - 10:05
  Pause
 • 10:05 - 10:55
  Vannkraftturbiner, beskrivelse og virkemåte del 2
  • Anders Tørklep
   Multiconsult
 • 10:55 - 11:05
  Pause
 • 11:05 - 12:05
  Vannkraftutstyr
  • Arild Hartmann
   Rainpower
 • 12:05 - 12:05
  Slutt for dagen
PROGRAM WEBINAR dag 2
Online webinar onsdag 07. oktober
 • 09:00 - 10:15
  Kritiske komponenter for sikkerhet
  • Arild Hartmann
   Rainpower
 • 10:15 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 11:10
  Generelt om skademekanismer del 1
  • Anders Tørklep
   Multiconsult
 • 11:10 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 12:05
  Generelt om skademekanismer del 2
  • Anders Tørklep
   Multiconsult
 • 12:05 - 12:05
  Slutt for dagen
PROGRAM WEBINAR dag 3
Online webinar torsdag 08. oktober
 • 09:00 - 09:45
  Vibrasjonsanalyse
  • André Reynaud
   Norconsult AS
 • 09:45 - 10:30
  Hydrauliske målinger
  • Erik Nilsen
   Norconsult AS
 • 10:30 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:10
  Oppgradering
  • Halvor Haugsvold
   Norconsult AS
 • 11:10 - 12:10
  Rehabilitering, modernisering og utvidelse
  • Arild Hartmann
   Rainpower
 • 12:10 - 12:10
  Avslutning av kurset

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 12. - 16. oktober 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 42 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 13. - 14. oktober 2020,

  Quality Hotel River Station, Drammen

  Damsikkerhet III uke 42 2020

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering.

 3. 20. - 22. oktober 2020,

  Digitalt

  Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

  NVE har estimert at reinvesteringsbehovet for elektromekanisk produksjonsutstyr de neste 40 årene vil være ca 150 milliarder. Behovet for nettinvesteringer vil koste omtrent like mye, i tillegg kommer investeringer på dam- og vassdragsanlegg.