Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

 • 25. nov 2020Kl. 09:00–12:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hva kan fornybarnæringen lære av arbeidsmetodikken til IT-selskaper og oppstartsbedrifter?

Begeistring

Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

Etter gode tilbakemeldinger på første runde i oktober gjentar vi suksessen og setter opp en ny runde før jul.

I klassisk prosjektledelse er det vanlig å fryse scope, kvalitet, tid og kostnad ved oppstart. Innovasjon kjennetegnes av høy grad av usikkerhet og en rekke ukjente faktorer. Slike prosjekter løses best gjennom et smidig prosjektdesign som legger til rette for at scope og kvalitet kan besluttes fortløpende og hvor bare tid og kostnad fryses ved oppstart. 

I denne grunnmodulen i smidig metodikk vil du lære om de grunnleggende forskjellene mellom smidig og klassisk prosjektdesign, samt noen enkle verktøy for hvordan du kan vurdere hvilket prosjektdesign som er best egnet til det prosjektet du står overfor.

Modulen i sin helhet gir en teoretisk innføring i form av bakgrunnsmateriale som sendes ut i forkant og en tre timers workshop hvor man selv får prøve seg på praktiske oppgaver. 

I del 2 av modulen vil vi ved hjelp av et case vise hvordan man med et smidig design kan bevege seg med høy fart fra idé til minimumsprodukt (MVP), med struktur og kontroll. 

Dette lærer du:   
 • Hvilke prosjekter som passer til smidig metodikk og klassisk prosjektledelse. 
 • Forståelse for forskjellen mellom å utnytte eksisterende forretningsmodell versus å utvikle nye forretningsmodeller
 • Kjennskap til smidige prinsipper
 • Grunnleggende prosessforståelse - fra idé til minimumsprodukt 
 • Hvordan sikre struktur og kontroll med smidig metodikk
 • Prosessen fra A til Å: Fra å forstå kunden (empatisere), utarbeide verdiforslag (løsninger) og testing (eksperimenter). 
Kursets oppbygning:
Kurset er oppdelt i en del egenforberedelse og en del aktiv workshop
Del 1: Forberedelse for kurset
 • Underlagsmateriale til forberedelser sendes ut en uke i forkant (estimert tidsbruk ca 3 timer) 
  Forelesninger på video
  Underlagsmateriale som deltakerne bør gjøre seg kjent med.
Del 2: Aktiv workshop
 • Tre timers veiledet workshop med konkrete og bransjerelevante caser 

Grunnmodulen danner basis for senere utdypninger innen: 

 • Ideation
 • Brukerundersøkelser
 • Styring 

Kursserien blir utformet og gjennomført i et samarbeid mellom Energi Norge og Code11. 

Ved fire personer fra samme selskap betales det kun for tre

Om Code 11

Code11 jobber med både oppstartsbedrifter og etablerte selskaper og er spesialister på forretningsutvikling i begge segmenter. Deres rammeverk Agile Business Exploration brukes i dag av over 60 smidige team i selskaper som Elvia, Fortum, Statkraft, OBOS og Equinor. 

Hvem er det for? 

Alle som jobber med, eller som ønsker å jobbe med større endringer eller utvikling av eksisterende virksomhet.

Ved fire personer fra et selskap betales det kun for tre: 
 • Ved påmelding av seks deltakere fra et selskap de få eget grupperom med egen veileder.
Hvordan gjennomføres webinaret? 

Webinaret gjennomføres via Zoom og Miro

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Ved fire personer fra et selskap betales det kun for tre

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig