Energi Norge

Innhold

Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

 • 1. sep 2020Kl. 09:00–11:00
 • Webinar
 • Medlem: 1.750,- + mva Andre: 2.450,- + mva
 • Påmeldingsfrist 15. august 2020

Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

Bussinessbilde med paragraf

Foto: Adobe Stock

Den senere tiden har kravene som stilles når nett- og varmeselskap gjør innkjøp, inkludert innkjøp fra selskap i samme konsern, blitt betydelig skjerpet. Dette skyldes innføring av nytt- og strengere anskaffelsesregelverk i 2017, endringen i kontrollforskriften i 2019 som pålegger nettselskaper å konkurranseutsette konsernanskaffelser, samt reglene om selskapsmessig skille som vil gjelde for alle nettselskaper fra og med 1. januar 2021. Reglene om funksjonelt skille er forventet å gjelde for alle med mer enn 10 000 nettkunder. En ren juridisk adskillelse og et skille mellom ledelsesfunksjoner betyr likevel ikke så mye dersom det tilknyttede regelverket ikke ivaretas.

Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket. Vi vil blant annet se nærmere på:

 • anskaffelser av tjenester mellom selskapene i konsernet og eksternt, herunder kontrollforskriftens krav til konkurranseutsettelse av konsernanskaffelser
 • habilitetskrav i forbindelse med anskaffelsesprosesser, og særlig ved konsernanskaffelser
 • praktisk gjennomføring av anskaffelser etter anskaffelsesregelverket
Hvorfor bør du delta på dette kurset
 • Få en oversikt over de viktigste reglene som gjelder ved gjennomføring av anskaffelser
 • Bli kjent med konkrete eksempler og aktuell praksis
 • Konkrete råd om hvordan regelverket bør overholdes
 • Gode muligheter for diskusjon med andre selskaper og svar på spørsmål fra kurslederne
Hvem passer dette kurset for

Kurset passer for ledelse og innkjøpere i morselskapet, nettselskapet, fjernvarmeselskapet og øvrige datterselskaper. Kurset er relevant både for de som er i en prosess med å omorganisere virksomheten og de som allerede er omorganisert.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Foredragsholder

Gunnar arbeider med rammebetingelser og restruktureringer innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Gunnar er i en årrrekke rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Han rådgir norske og utenlandske energiselskaper innenfor energi-, vassdrags- og konsesjonsrett. I tillegg bistår han kraftselskaper i forbindelse med oppkjøp, salg, emisjoner, fusjoner og ulike omstruktureringer.

Foredragsholder

Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp. Hun var tidligere ansatt i Konkurransetilsynet. Hun har betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program og gjennomføring av self-cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kolletivtransportsektoren, bygg- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene. Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål