Energi Norge

Innhold

Webinar: Utviklingen av de nordiske og europeiske elmarkedene

 • 26. aug 2020Kl. 09:00–12:00
 • Webinar
 • Medlem: 2.500 + mva Andre: 3.200 + mva
 • Påmeldingsfrist 12. august

Få et grundig innblikk i utviklingen av de nordiske og europeiske kraftmarkedene og de utfordringene de står overfor på kort og lang sikt. Kurset har vært holdt som forelesing på Handelshøyskolen BIs studium Executive Master of Management in Energy 2020.

Nettmaster over byen

Nettmaster over byen

Foto: Adobe stock

Dette webinaret tar for seg utviklingen av energimarkedene siden den spede oppstart i 1990 i Storbritannia/Norge, og frem til i dag. Sett i et 30-års perspektiv er det som har skjedd i Europa langt på vei en revolusjon hvor utviklingen av konkurransemarkeder har vært et viktig virkemiddel i klima- og fornybarpolitikken. Det legges spesielt vekt på at stadig mer omfattende krav til fornybar produksjon, energisparing og klimapolitiske tiltak med tilhørende lovpakker og reformprogrammer har utfordret våre evner til å lage gode integrerte elmarkeder. Dette har hatt store praktiske, system- og kostnadsmessige implikasjoner. Samspillet mellom effektive konkurransemarkeder, klima- og fornybarpolitikk og krav til forsyningssikkerhet er grunnleggende for forståelsen av dette.

Hva får du kunnskap om?
 • Bakgrunnen for liberaliseringen av det norske markedet med energiloven av 1990
 • Sentrale lovprosesser fra 1990 og frem til i dag, med vekt på EUs markedspakker og klima/fornybarlover
 • Europeisk nettutvikling, med fokus på mellomlandskablenes betydning
 • Forsyningssikkerhet og pålitelighet – endret flytmønster og betydningen av stabil frekvens
 • Prisdannelsen i markedene, håndtering av flaskehalser og sammenkopling av elbørser
 • Kostnadsperspektiver for det fornybare europeiske kraftsystemet. Er det mulig å utvikle et 100% fornybart system per 2050?
 • Organisasjonsmessige konsekvenser av markedsliberaliseringen

Dokumentasjonen fra kurset vil i hovedsak være på engelsk. 

Hvem er det for?

Aktuelt for alle som er interessert i å forstå sammenhengene i den europeiske energipolitikken og hvordan dette har påvirket norske interesser.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending.

Foredragsholder

 • Einar Westre

Foredragsholder på dette webinaret vil være Einar Westre. Han har hatt en sentral rolle i utviklingen av de liberaliserte energimarkedene fra den spede oppstart i 1990 i Norge og i Europa. Som rådgiver i NVE, fikk han ansvaret for å utvikle flere av retningslinjene for hvordan det liberaliserte markedet i Norge skulle komme på plass fra 1991 da energiloven trådte i kraft. Han har vært direktør i Statnett med ansvar for tariffering og sentralnettsordning, og han har vært partner i selskapet Skandinavisk Kraftmegling. Der gjennomførte han en rekke prosjekter om konkurransemarkeder og risikostyring for flere av de største europeiske selskapene. Han har vært direktør i det tyske energikonsernet MVV Energie AG fra 1998 til 2004 og hjalp de med tilpasningen til de liberaliserte europeiske energimarkedene. Han har siden 2004 vært direktør i Energi Norge hvor markeder og nett har vært de sentrale arbeidsområdene.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger