Innhold

Veileder til Maskinforskriften 2021

 • 17. mar 2021Kl. 09:00–14:20
 • Digital
 • Medlem: 4.500 + mva Andre: 5.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

Turbin hos Eidsiva

Maskinforskriften skal medvirke til at maskiner som tas i bruk har minst mulig risiko for å volde skade på operatør eller andre som befinner seg i nærheten. Det er ingen tvil om at Maskinforskriften gjelder for elektromekanisk utstyr av vannkraftverk, men det har vært stilt spørsmål med hva som er en hensiktsmessig fortolkning av forskriften for slikt utstyr. Med mange anskaffelser ved oppgraderinger og rehabilitering i bransjen er det viktig å ha kunnskap om hvilke krav kraftbransjen må forholde seg til.
Energi Norge har tidligere utgitt en Veileder som gir en praktisk fortolkning av maskinforskriften, tilpasset vanlige kontraktsforhold i norske vannkraftverk. I 2017 lanserte Energi Norge en utvidet versjon av veilederen der vi også har gått inn på fortolkning av elektrodelen av komponentene. Spesielt fortolkning av hva som gjelder for kontrollanlegg har vært viktig å få belyst.
Veilederen gir konkrete råd og tips både for bestiller av utstyr og til leverandørene. Risikovurdering i forhold til maskinforskriften er et sentralt element i veien til CE-merking av en maskin.

Hva får du kunnskap om?
 • Maskinforskriften og innføring i fortolkning av 2017-versjonen av veilederen
 • Hvilken dokumentasjon skal foreligge når
 • Når bør risikovurdering foreligge og hvor omfattende må den være
 • Gjennomgang av relevante case fra bransjen
Hvem er det for?

Maskinteknisk ansvarlig og andre med ansvar for tilsyn med maskinteknisk utstyr. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

NB! Energi Norge har ledet arbeidet med veileder for Maskinforskriften som skal bidra til riktig tolkning av lovverket, som skal sørge for optimal sikkerhet for utstyr, personer tilknyttet anleggene og deres omgivelser. Ved påmelding til dette kurset får du 50% avslag på veilederen som publiseres i tilknytning til dette arrangementet.

Program

17. mars 2021
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 10:10
  Maskinforskriften for vannkraftutstyr - kort gjennomgang av veilederen
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:10 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 11:25
  Prosess frem mot samsvarserklæring. - Trinnvis gjennomgang med praktiske eksempler. Forarbeid, arbeid på kraftverket, og etterarbeid.
  • Johnny Drange
   Trygg Maskin
 • 11:25 - 12:00
  Elektroteknisk utstyr - hvordan tolkes forskriften her?
  • Halvard Bjørndal
   Norconsult
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:10
  Elsikkerhetsforskriftene - hva gjelder når? FEU - FEF- FEK - FSE
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 13:10 - 14:10
  Gruppediskusjon: Konkrete problemstillinger Sira-Kvina opplever nå
  • Bjarne Tufte
   Sira-Kvina
 • 14:10 - 14:20
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. Vinterkonferansen

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse for toppledere i fornybarnæringen, energipolitikere, energimyndigheter, grønt næringsliv og journalister.

 2. 23. mars 2021,

  Digitalt

  Introduksjon til RDS Power systems

  Kurset gir en innføring i RDS (ISO/IEC 81346) standarden generelt, bruk i fornybarnæringen og spesifikt hvordan den kan anvendes på vannkraftanlegg.

 3. 25. mars 2021,

  Digitalt

  Fiskesymposiet

  Velkommen til årets Fiskesymposie – en digital arena der fagekspertise og brukere møtes for gode faglige bidrag og diskusjoner.