Innhold

 • 25. mar 2021Kl. 10:00–14:00
 • Digitalt
 • Alle 1250,- + mva
 • Påmeldingsfrist 25. feb 2021

Velkommen til årets Fiskesymposie – en digital arena der fagekspertise og brukere møtes for gode faglige bidrag og diskusjoner.

©AllCanadaPhotos.com

Symposiet tar opp de mest dagsaktuelle tema innenfor forskning på, anvendelse og forvaltning av, ny miljøkunnskap i vassdrag med fokus spesielt rettet mot fisk og vannkraft. Dette er et viktig arrangement for alle som bidrar til bedre kunnskap og er interessert i å bruke resultatene innenfor et fagfelt der Norge ligger langt framme i verdenssammenheng.

Vi har 10 studentplasser, er du student og interessert i å delta ta kontakt med oss.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 25. - 29. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 27. januar 2021,

  Digitalt

  VTF temadag: Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

  Velkommen til Vassdragsteknisk Forums årlige temadag. NVE, regulanter og konsulenter vil snakke om utfordringer, utførelse og løsninger.

 3. 28. januar 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

  Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.