Innhold

Krafttransformator, drift og vedlikehold 2021

 • 10. feb 2021til 11. feb 2021
 • Digitalt
 • Medlem: 5.500 + mva. Andre: 6.500 + mva
 • Påmeldingsfrist 10. jan 2021

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold

Strømnett

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går også inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil.  Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset arrangeres i samarbeid med Hitachi ABB Power Grids.

Hva får du kunnskap om?

 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?

Personer i kraft- og nettselskap som jobber med drift og vedlikehold av krafttransformatorer.

Program

Onsdag 10. februar 2021
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 09:30
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Astri Gillund
   NVE
 • 09:30 - 10:30
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   Hitachi ABB Power Grids
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   Hitachi ABB Power Grids
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:00
  Transformatorolje, praktisk prøvetakning
  • Tove Nicolaysen
   Hitachi ABB Power Grids
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Film med omvisning fra fabrikken
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi ABB Power Grids
 • 15:00 - 15:00
  Slutt for dagen
Torsdag 11. februar 2021
 • 09:00 - 09:30
  Eksempel på havarier og feil
  • Bjørn Tandstad
   Statkraft
 • 09:30 - 10:15
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi ABB Power Grids
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi ABB Power Grids
 • 11:00 - 11:30
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   Hitachi ABB Power Grids
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:00
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 13:00 - 13:30
  Kort om tilstandskontroll og håndbøkene
  • Hans Kristian Høidalen
   NTNU
 • 13:30 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:15
  Typiske feil
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   Hitachi ABB Power Grids
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:30
  Håndtering av havarier og nedetid
  • Marianne Bergflødt
   Hitachi ABB Power Grids
 • 15:30 - 15:45
  Avslutning

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Opptak
Ved å delta på dette arrangementet godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig èn uke etter sending. 

Relaterte arrangement

 1. 25. - 29. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 27. januar 2021,

  Digitalt

  VTF temadag: Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

  Velkommen til Vassdragsteknisk Forums årlige temadag. NVE, regulanter og konsulenter vil snakke om utfordringer, utførelse og løsninger.

 3. 28. januar 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

  Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.