Innhold

Nettregulering og elektrifisering

 • 24. feb 2021Kl. 10:00–13:00
 • Digitalt
 • Medlem 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Elektrifisering står høyt på den politiske dagsorden og er svært viktig for å løse klimautfordringene og for at Norge skal nå våre klimamål.

High voltage post or High voltage tower

Nettregulering og elektrifisering. Foto: Adobe Stock

Nettselskapene har en viktig rolle å spille i forbindelse med å knytte nye kunder til nettet og for å bygge ut nettet slik at de klarer å håndtere de nye kundene.

Nettselskapene er regulert via flere ulike mekanismer så som tilknytningsplikten, tariffer og anleggsbidrag, den økonomiske reguleringen mm. RME forteller om viktige deler av denne reguleringen. I dette webinaret vil du også få høre hvordan reguleringen kan slå ut i forhold til flere konkrete eksempler som havner, sluttbrukere mm. Vi får også høre hvordan nettselskap ser for seg at reguleringen bør justeres for å bedre fange opp utfordringene for nettselskapene som følger av elektrifiseringen.

Hvem er det for?

Nettsjefer, personer som arbeider med reguleringsmodellen, andre interesserte

Hvordan gjennomføres webinaret? 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. 

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Onsdag 24. februar
 • 10:00 - 10:10
  Innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:45
  Inntektsregulering av nettselskapene
  • Tore Langset
   RME
 • 10:45 - 11:05
  Kartlegging og anbefalt utvikling av regulering av nettselskapenes tidsbruk ved tilknytning av nye kunder
  • Marthe Reinkind
   EY
 • 11:05 - 11:25
  Utfordringer i et sluttbrukerperspektiv
  • Andreas Strømsheim-Aamodt
   Nelfo
 • 11:25 - 11:30
  PAUSE
 • 11:30 - 11:50
  Elektrifiserings «bonansa» – hvordan påvirker det nettinvesteringer og inntektsrammer?
  • Astrid Hilde og Ole Petter Halvåg
   Agder Energi Nett
 • 11:50 - 12:15
  Elektrifisering av havn og nettregulering
  • Kjetil Ingeberg
   Afry
 • 12:15 - 12:20
  PAUSE
 • 12:20 - 12:40
  Diskusjon
 • 12:40 - 13:00
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål