Innhold

Næringspolitisk Verksted

  • 16. feb 2021Kl. 09:00–11:00
  • Digitalt
  • Medlem: 1.200,- + mva Andre: 1.500,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Nye standardvilkår for forbrukere og næringskunder – endringer og mulige konsekvenser

Gjeldende standardvilkår ble fremforhandlet med Forbrukerombudet i 2007. Det begynner å bli lenge siden, mye vann har rent i havet siden da – og ikke minst har myndighetenes forskrifter endret seg mye.Eksempelvis er det meste som står om anleggsbidrag feil i gjeldende vilkår etter endringene som kom i 2019.

Det har vært et omfattende arbeid i samarbeid med medlemmene for å revidere vilkårene både for forbrukere og næringskunder, kanskje særlig når det gjelder næringskunder da strukturen i dag er helt forskjellig. I tillegg er det også noen "nyheter", eksempelvis et eget kapittel for plusskunder. De nye vilkårene er sendt ut, og vi håper og tror at de fleste nettselskapene er i ferd med å kunngjøre nye standardavtaler.

Energi Norge inviterer til næringspolitisk verksted hvor vi går gjennom de ulike endringene, og mulige konsekvenser av dem.

Hvem er det for?
Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte. Arrangementet er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Hvordan gjennomføres webinaret? 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. 

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger