Innhold

 • 28. jan 2021Kl. 09:30–12:30
 • Digitalt
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 21. januar 2021

Elektrifisering som el-motor for verdiskaping og nye arbeidsplasser over hele Norge!

Energi Norge og Distriktsenergi inviterer fornybarnæringen samt politikere og representanter fra fagbevegelsen og industrien til felles regionmøter. Hovedtema er potensialet for grønne elektriske verdikjeder, samt mobilisering innen viktige saker for fornybarnæringen og dialog med lokale interessenter.

Fornybarnæringen er Fastlands-Norges mest produktive næring og sysselsetter direkte og indirekte 30.000 mennesker over hele landet. Inntektene fra næringen til det offentlige tilsvarte i fjor kostnadene for alle elevene i grunnskolen, ifølge Energi Norges Fornybarometer. Fornybarnæringen er el-motoren i omstillingen til lavutslippssamfunnet, men hvordan skal vi sikre at elektrifisering også skaper nye arbeidsplasser over hele landet?

Denne gangen blir regionmøtene heldigitale. Møtene gjennomføres samme dag og til samme tidspunkt, med en felles åpningsdel for alle og deretter regionale parallellsesjoner, og en felles avslutning.

Meld deg på og sikre deg en plass allerede nå!


Hovedprogram for dagen

 • Velkommen og felles introduksjon
 • Grønne elektriske verdikjeder og regional verdiskaping – muligheter og utfordringer
 • Regionale parallellsesjoner for Nord, Midt, Vest, Sør og Øst – mobilisering innen viktige saker for fornybarnæringen og dialog med lokale interessenter
 • Felles oppsummering og avslutning

Program (felles sesjon)

Program (felles sesjon)
 • 09:30 - 09:50
  Velkommen
  • Knut Kroepelien
   Adm. direktør, Energi Norge
  • Knut Lockert
   Daglig leder, DistriktsEnergi
 • 09:50 - 10:05
  Grønne elektriske verdikjeder og regional verdiskaping
  • Ivar Valstad
   Prosjektleder for Grønne elektriske verdikjeder / Head of CoE Greener, Hydro
 • 10:05 - 10:20
  Caser på grønne elektriske verdikjeder i regionen, muligheter og utfordringer
  • Lokale bedrifter
 • 10:20 - 10:40
  Veivalg 2021 – kraft, industri og marked
  • Vindkraft
  • Klima og EU/EØS
  • Kraftutveksling/kraftmarked
  • Are Tomasgard
   LO-sekretær
  • Anders Bjartnes
   Daglig leder og ansvarlig redaktør i Energi og Klima og ansvarlig redaktør Norsk Klimastiftelse
 • 10:40 - 10:50
  Pause / overgang til regionale break-out sesjoner
 • 10:50 - 11:50
  Regionale parallellsesjoner for region Nord, Midt, Vest, Sør og Øst
  • 2-3 min innlegg fra politikere, lokal fornybarnæring, industri og fagbevegelse
  • Panelsamtale med innlederne
  • Åpen diskusjon for alle deltakere
  • Se detaljer nedenfor
 • 11:50 - 11:55
  Alle går tilbake til fellesrommet
 • 11:55 - 12:25
  Felles oppsummering fra break-out sesjonene
  • Knut Kroepelien
   Knut Lockert
Sesjon Midt
 • 10:50 - 11:50
  Innlegg fra:

  Marit Arnstad, stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen (Sp)

  Else-May Norderhus, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (Ap)

  Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H)

  Jon Georg Dale, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (FrP)

  Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (SV)

   

Sesjon Nord
 • 10:50 - 11:50
  Innlegg fra:

  Sandra Borch, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (Sp)

  Runar Sjåstad, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (Ap)

  Erlend Svardal Bøe, førstekandidat for Høyre i Troms (H)

  Torgeir Knag-Fylkesnes, stortingsrepresentant, Næringskomiteen, nestleder i SV, førstekandidat fra Troms (SV)

Sesjon Vest
 • 10:50 - 11:50
  Innlegg fra:

  Jon Askeland, fylkesordfører, Vestland (Sp)

  Marianne Chesak, fylkesordfører, Rogaland (Ap)

  Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (H)

  Terje Halleland, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (FrP)

  Natalia Golis, fylkesvaraordfører i Vestland (MDG)

  Tore Storehaug, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (KrF)

  Nils Petter Støyva, LO Vestland

Sesjon Sør
 • 10:50 - 11:50
  Innlegg fra:

  Terje Aasland, stortingsrepresentant, Næringskomiteen (Ap)

  Ingunn Foss, stortingsrepresentant, Justiskomiteen (H)

  Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen (FrP)

  Ådne Naper, Hovedutvalgsleder klima, areal og plan, og folkevalgt (SV)

Sesjon Øst
 • 10:50 - 11:50
  Innlegg fra:

  Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (Sp)

  Espen Barth Eide, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (Ap)

  Stefan Heggelund, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (H)

  Ketil Kjenseth, Energi- og miljøkomiteen (V)

  Une Bastholm, stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen (MDG)

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 9. februar 2021,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 2. 10. - 11. februar 2021,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2021

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold

 3. 16. februar 2021,

  Digitalt

  Næringspolitisk Verksted

  Nye standardvilkår for forbrukere og næringskunder – endringer og mulige konsekvenser