Innhold

Selskapsmessig og funksjonelt skille fra 2021 – hvordan overholde de nye reglene?

 • 10. mar 2021Kl. 09:00–12:00
 • Digitalt
 • Medlem: 1.750,- + mva Andre: 2.450,- + mva
 • Påmeldingsfrist 1. mars

De nye reglene om selskapsmessig og funksjonelt skille for norske nettselskaper trådte i kraft 1. januar i år. Hvordan påvirker de nye reglene rollefordelingen innad i et konsern? Hvilke roller kan ledelsen i morselskap ha i øvrige konsernselskap dersom de deltar i ledelsen i nettselskap? Hvilke grep må tas for å unngå habilitetsproblemer i forbindelse med interne anskaffelser? Hvilke tjenester kan nettselskapene selge eksternt og innenfor konsern?

Bussinessbilde med paragraf

Foto: Adobe Stock

Som følge av stor pågang med spørsmål knyttet til endringene, setter Energi Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Haavind og Wikborg Rein Advokatfirma opp et webinar rundt gjeldende regler. Etter en gjennomgang av det nye regelverket vil deltakerne kunne stille spørsmål til ekspertene fra Haavind og Wikborg Rein.

Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn spørsmål i forkant av webinaret slik at de juridiske ekspertene kan gi et best mulig svar. Spørsmål kan sendes til Jørn Bugge i Energi Norge på e-post til: jb@energinorge.no innen 5. mars kl: 12:00. Det vil også være mulig å stille direkte spørsmål under webinaret.

Hvem er det for?

Kurset passer for ledelse og innkjøpere i morselskapet, nettselskapet og øvrige datterselskaper. Kurset er relevant både for de som er i en prosess med å omorganisere virksomheten og de som allerede er omorganisert.

Hvordan gjennomføres webinaret? 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. 

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending

Foredragsholder

 • Pauline Sommerfelt Helle
 • Advokatfirmaet Haavind AS

Pauline er spesialisert innen fornybar energi. Hun arbeider særlig med nettvirksomhet, kraftproduksjon, kraftomsetning og transaksjoner innen kraftsektoren. Hun har også vært vitenskapelig assistent ved avdelingen for petroleum- og energirett ved det Nordiske Instituttet for Sjørett ved UiO.

Foredragsholder

 • Espen Nordbø
 • Advokatfirmaet Haavind AS

Espen arbeider særlig med selskapsrett, skatt og transaksjoner. Han har 25 års erfaring med fusjoner, fisjoner og omorganiseringer innen de fleste næringer, herunder energisektoren og fast eiendom. Bakgrunn fra KPMG og Finansdepartementets skattelovavdeling. Espen leder Haavinds faggruppe for skatt og avgift.

Foredragsholder

 • Caroline S. Landsværk
 • Wikborg Rein Advokatfirma AS

Caroline har energirett som spesialfelt, og har gjennom mange år bistått energibransjen med regulatorisk rådgivning, prosjektarbeid, kontraktsforhandlinger og transaksjoner. Gjennom dette arbeidet har Caroline fått god innsikt i spørsmål som er viktige for vannkraft, vindkraft, nettvirksomhet, fjernvarme og kraftmarkedet.

Foredragsholder

 • Tormod Ludvik Nilsen
 • Wikborg Rein Advokatfirma AS

Tormod arbeider med energirett, selskapsrett og kontraktsrett med særlig fokus på kraftsektoren. Han leder Wikborg Rein's avdeling for fornybar energi. Han har særlig erfaring med rådgivning og transaksjoner for norske kraft- og energiselskaper og internasjonale investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og investering og regulering av grønne teknologier.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger