Innhold

VTF temadag: Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

 • 27. jan 2021Kl. 09:00–16:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500 + mva Andre: 5.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Velkommen til Vassdragsteknisk Forums årlige temadag. NVE, regulanter og konsulenter vil snakke om utfordringer, utførelse og løsninger.

Fornybar produksjon
Hva får du?

De mekaniske komponentene er viktige deler av et vassdragsanlegg. Webinaret retter fokus mot VTA og fagansvarliges ansvar for disse anleggene. Som deltaker vil du blant annet få kunnskap om:

 • Inspeksjon og tilsyn av komponenter som er vanskelig tilgjengelig
 • Dimensjonering av komponenter i vannveien
 • Hvordan håndtere mekaniske komponenter i det daglige og i mer ekstreme situasjoner
Hvem er det for?

VTA`er og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner. Webinaret er åpent for alle. 

Pakketilbud:
Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, arrangeres 28. januar. Klikk her for mer informasjon.
For deltakere som er med på begge arrangement, gis pakketilbud:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 5.500 + mva.
For ikke medlemmer kr 6.500 + mva.

Program

Onsdag 27. januar
Digitalt
 • 09:00 - 09:10
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge
 • 09:10 - 12:30
  Sesjon 1
 • 09:10 - 09:40
  Driftsprosedyre
  • Trine Indregård Carr
   Statkraft
 • 09:40 - 10:10
  Luker til flomhåndtering
  • Helge Martinsen
   Glitre energi
  • Nils Runar Sporan
   Numedalslågens BrugseierForening
 • 10:10 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 10:55
  Vedlikehold av vanskelig tilgjengelige komponenter
  • Anved Aarbakke
   SolidEnergy
 • 10:55 - 11:25
  Inspeksjonsmetoder for vannveiskonstruksjoner
  • Theo Lindholm
   Norconsult
 • 11:25 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 16:05
  SESJON 2
 • 12:30 - 12:55
  Dimensjonerende trykk på vannveiskomponenter
  • Øyvind Våland
   Norconsult
 • 12:55 - 13:20
  Samspill betong/stål/fjell, støtte- forankringsklosser, bolter
  • Leif Otto Almestrand
   Sweco
 • 13:20 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 13:55
  Vannveiskonstruksjoner - Er kraftoverføring ivaretatt?
  • David Moss/Erik Digerud
   Norconsult
 • 13:55 - 14:20
  Godkjente planer på første forsøk
  • Rune Engesæter
   NVE
 • 14:20 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 14:55
  Utfordringer sett fra VTA Vannvei
  • Knut Magne Olsen
   Troms Kraft
 • 14:55 - 15:20
  ROS-analyser
  • Kjetil Odin Johnsen
   WhatIF
 • 15:20 - 15:45
  Lukehavariet i Sarpsfossen
  • Nils Inge Lundheim
   Hafslund ECO
 • 15:45 - 15:45
  Slutt for i år

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 27. september - 1. oktober 2021,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 39 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 28. september 2021,

  Digitalt

  Overflatebehandling og malingskontroll

  Introduksjonskurs som gir deg en grundig innføring i emner som er relevant for overflatebehandling og malingskontroll i vannkraftbransjen.

 3. 29. september 2021,

  Digitalt

  Overflatebehandling i vannkraftprosjekter

  Temadagen Overflatebehandling i vannkraftprosjekter vil gi en innføring i Malingspesifikasjonen, med endringene i den siste revisjonen. Så vil det presenteres erfaringer og fallgruver rundt anskaffelser, gjennomføring og kontroll, samt en gjennomgang av tradisjonelle og moderne metoder. Og til slutt vil vi få høre konkrete prosjekterfaringer fra to kraftselskaper som har mye erfaringer fra større overflatebehandlingsprosjekter.