Innhold

Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg

 • 27. jan 2021Kl. 09:00–16:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500 + mva Andre: 5.500 + mva
 • Påmeldingsfrist 27. des 2020

Vassdragsteknisk Forums årlige temadag vil i 2021 ha temaet Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg. NVE, regulanter og konsulenter snakker om utfordringer, utførelse og løsninger.

Fornybar produksjon

De mekaniske komponentene er viktige deler av et vassdragsanlegg. Vi setter fokus på VTA og fagansvarliges ansvar for disse anleggene.

Hva får du kunnskap om?
 • Inspeksjon og tilsyn av komponenter som er vanskelig tilgjengelig
 • Dimensjonering av komponenter i vannveien
 • Hvordan håndtere mekaniske komponenter i det daglige og i mer ekstreme situasjoner?

Temadagen er åpen for alle.

Hvem er det for?

VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner.

Pakketilbud:
Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, arrangeres 28. januar. Klikk her for mer informasjon.
For deltakere som er med på begge arrangement, gis pakketilbud:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 5.500 + mva.
For ikke medlemmer kr 6.500 + mva.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 25. - 29. januar 2021,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

 2. 28. januar 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

  Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 3. 16. februar 2021,

  Digitalt

  Instrumentering i vassdrag

  I samarbeid med kraftbransjen, NVE, NTNU og MET starter Energi Norge opp med temadagen "Instrumentering i vassdrag". Temadagen ønsker å samle alle som er faglig interessert i denne tematikken på en leverandøruavhengig møteplass.