Innhold

Trygg strømhandel: Hvordan etablere et styringssystem som bygger oppunder kravene i ordningen?

 • 5. mar 2021Kl. 09:00–15:00
 • Digitalt
 • Medlem: NOK 1.750,- Andre: NOK 2.450,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Energi Norge, Distriktsenergi og DNV GL lanserer Trygg strømhandel. Trygg strømhandel er en frivillig sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene.

Trygg strømhandel

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene. I dette kurset vil deltakerne få verktøy til å sikre gode rutiner og kvalitet i leveransen av sine tjenester, slik at de skaper gode kundeopplevelser og styrker selskapets konkurransekraft

Hva får du kunnskap om?

Kurset gir deltakerne en oversikt over hva som er kravene i Trygg strømhandel og hvilke verktøy de kan bruke for å imøtekomme kravene. Deltakerne får øve seg i å bruke verktøyene, slik at de får praktisk erfaring og forstår hvordan de kan brukes for å motivere medarbeidere til å skape gode rutiner og kvalitet i sine leveranser.

Hvem er det for?

Ledere og andre sentrale personer i strømselskapene.

Kursholdere:

Våre kursholdere har vært med på å utvikle sertifiseringsordningen Trygg strømhandel og har lang erfaring med å vurdere selskapers evne til å møte krav i sertifiseringsordninger. De er godt kjent med revisjons – og kommunikasjonsverktøy som hjelper ledere med å sikre at organisasjonen oppnår sine mål og er bærekraftig.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til arrangementet er personlig. Lenke til digital plattform skal ikke deles med andre. Ser man sendingen sammen med kollegaer på en storskjerm må alle deltakere registreres. Ved å delta på dette digitale arrangementet godtar du at det blir gjort opptak som distribueres til deltakere i etterkant. 

Foredragsholdere
 • Are Larsen Otterdal
 • Konsulent, revisor, kursholder - ledelsessystemer og sertifiseringsrammeverk

Are har lang fartstid i DNV GL. Først som laboratorieingeniør (testing av elektronikk), senere som leder for laboratorie- og produktsertifiseringsaktiviteten. I de senere år engasjert som konsulent, revisor og kursholder innen kvalitet, miljø og bærekraft. 

 • Lars Lundgreen
 • Kursholder, revisorsleder, konsulent innen HSEQ ledelsessystemer.

Lars har lang industri og shipping erfaring fra Danmark, Tyskland og Norge, og etterhvert også lang fartstid i DNV GL, først som konsulent, senere som leder for systemsertifisering i Norge og nå som revisjonsleder og kursholder. 

Program

Torsdag 18. februar
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:00
  Introduksjon av Trygg strømhandel, mål og hensikt
  • Are Larsen Otterdal og Lars Lundgreen
   DNV GL
 • 10:00 - 14:55
  Introduksjon til verktøy for å sikre god virksomhetsstyring med eksempler knyttet til kravene
  • Gode beskrivelser og rutiner
  • Fastsettelse og oppfølging av mål
  • Opplæring og kulturbygging
  • Kommunikasjon
  • Are Larsen Otterdal og Lars Lundgreen
   DNV GL
 • 14:55 - 15:00
  Avslutning
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger