Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold 2021

KRMs kurssenter, Geilo, 25.-29. januar 2021

Innhold

Test ut hydraulikk og styresystemer for vannkraftproduksjon

Vi tilbyr nå et spesialtilpasset kurs innen hydraulikk med hovedvekt på drift og vedlikehold av turbinregulatorer og damluker med tilhørende akkumulatorsystem. Kurset er en kombinasjon av klasseromsundervisning og praktisk workshop i laboratoriet, med oppgaver på reelle, fungerende modeller.

Kurset avholdes på KRMs sitt kurssenter på Geilo, med overnatting og måltider på Bardøla Høyfjellshotell. Laboratoriet er unikt i Norge og bygget spesielt for vannkraftbransjen. Meld deg på dette intensive 5 dagers kurset og få hands on erfaring med veiledning av de fremste instruktørene på området. 

I 2021 utgaven av kurset har vi utvidet omfanget av praktiske prøvestasjoner brukt i undervisningen.

Smittevern:

Energi Norge og KRM tar smittevern på det største alvor, og kurssenter har utarbeidet retningslinjer for smittevern som fortløpende blir oppdatert ihht lokale og nasjonale forskrifter, råd og anbefalinger: https://krm.no/kontakt-oss/vare-tiltak-i-forbindelse-med-korona

KRM har gode smittevernstiltak og har holdt kurs hele høsten. Per i dag er det ingen forskrifter/pålegg som medfører at kurset ikke kan holdes. Kommuneoverlegen har vært på kurssenteret og sjekket smittevernstiltakene og gitt tilbakemeldingen: "Eksempel til etterfølgelse".
Senteret har svært mye plass til rådighet, og veldig strenge smittevernsrutiner for sine foredragsholdere. Det er et begrenset antall plasser på kurset, slik at hensyn til avstand og generelt smittevern vil kunne overholdes.  

Bardøla Høyfjellshotell har egne smitteverns regler: https://bardola.no/wp-content/uploads/2021/01/BHH_Covid_oppdatering_21.pdf

Hva får du kunnskap om?
 • Spesialtilpasset kurs med hovedvekt på drift og vedlikehold av turbinregulatorer og damluker med tilhørende akkumulatorsystem
 • Praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer
 • Kombinasjon av klasseromsundervisning og praktisk workshop i laboratoriet med oppgaver på reelle fungerende modeller
 • Jobber i grupper a tre personer under veiledning av instruktører
 • Innholdet varierer fra gjennomgang av vannveien og dynamikken i et vannkraftanlegg til krefter og energien i systemet
 • Systemgjennomgang av den hydrauliske- og elektroniske turbinregulatoren, samt hydrauliske lukesystemer - inkludert sikkerhetssystemer
 • Den praktiske delen innebærer oppgaveløsning i praksis på totalt ni unike stasjoner med oppsett for turbinregulatorer, damluker, akkumulatorer, oljeprøver, renhetskontroll, fjernovervåking osv, som gir kunnskap og forståelse om drift- og vedlikehold
Hvem er det for?
 • Drifts- og vedlikeholdspersonell
 • Ingeniører og ledere ved vannkraftverk.
  NB! Begrenset antall plasser, vi anbefaler interesserte å melde seg på så raskt som mulig.

Se hvordan vannkraftlaboratoriet på KRM-kompetansesenter på Geilo fungrer

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål