Innhold

Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2021

 • 28. jan 2021Kl. 09:00–15:30
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500 + mva Andre: 5.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Draining water from the hydroelectric dam.

Vannkraftverk. Foto: Adobe stock

Hva får du?
Vintermøtet fokuserer på erfaringer fra utført arbeid i vassdrag. I år vil du blant annet lære mer om dimensjonering av midlertidige anlegg, og du vil få høre siste nytt fra det store forskningssenteret HydroCen.

Hvem er det for?
VTA`er og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner.

Pakketilbud:
Årets temadag dam "Drift og tilsyn av mekaniske komponenter i vassdragsanlegg" arrangeres 27. januar. Klikk her for mer informasjon.
Ved deltakelse på denne i tillegg til Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, tilbyr vi rabattert deltakeravgift:
Kr 5.500 + mva for medlemmer av Energi Norge
Kr 6.500 + mva for ikke-medlemmer av Energi Norge

Program

Torsdag 28. januar
Digitalt
 • 09:00 - 09:10
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge
 • 09:10 - 12:00
  Sesjon 1 Munkebotsvatn - hva kan vi ta med oss videre?
 • 09:10 - 09:20
  Innledning
  • Øyvind Steffenach
   VTF-styret
 • 09:20 - 10:20
  Hendelsesforløpet ved dam Munkebotn

  Hva var egentlig planlagt? Stig Arne Strokkenes
  Hva skjedde i gjennomføringen og hva kan vi lære? Richard Duncumb

  • Stig Arne Strokkenes
   Multiconsult
  • Richard Duncumb
   Multiconsult
 • 10:20 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 11:05
  Paneldebatt: Hvilke læringspunkter bør vi som bransje fokusere på?

  Deltagere:
  Leif Lia, NTNU
  Dagfinn Bentås, Østfold Energi
  Richard Duncumb, Multiconsult

  • Moderator: Lorenzo Lona, Civil Consulting AS
 • 11:05 - 12:00
  Lunsj
 • 12:00 - 15:50
  SESJON 2
 • 12:00 - 12:30
  Roller, ansvar og krav til dokumentasjon
  • Caroline Skaar Landsværk
   Wikborg Rein Advokatfirma
  • Marius Egeberg
   Wikborg Rein Advokatfirma
 • 12:30 - 13:00
  Hva innebærer utfasing av Sikkerhetsansvarlig?
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 13:00 - 13:20
  Resultater ved bruk av DSHP-metoden for klassifisering av dammer
  • Øyvind Pedersen
   Multiconsult
 • 13:20 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 13:50
  Damkrona for 2020
  • Hilde Johnsborg
   Multiconsult
 • 13:50 - 14:10
  Ny metodikk: Stabilitetsberegning ved hjelp av FEM
  • Magnus Engseth
   Dr techn Olav Olsen AS
  • Rikke E. Hausmann
   Dr techn Olav Olsen AS
 • 14:10 - 14:40
  Metoder for beregning av flomkapasitet
  • Olav Anders Jørstad
   Norconsult
 • 14:40 - 14:50
  Pause
 • 14:50 - 15:10
  Økt flomløpskapasitet ved Stølsvatn
  • Knut Kinne
   BKK
 • 15:10 - 15:30
  Halvveis i HydroCen - Hva har vi funnet så langt i arbeidspakke 1?
  • Leif Lia
   NTNU
 • 15:30 - 15:50
  Halvveis i HydroCen - Hva har vi funnet så langt i arbeidspakke 4?
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 15:50 - 15:50
  Slutt for i år

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Vinterkonferansen

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse for toppledere i fornybarnæringen, energipolitikere, energimyndigheter, grønt næringsliv og journalister.

 2. 17. mars 2021,

  Digital

  Veileder til Maskinforskriften 2021

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 3. 23. mars 2021,

  Digitalt

  Introduksjon til RDS Power systems

  Kurset gir en innføring i RDS (ISO/IEC 81346) standarden generelt, bruk i fornybarnæringen og spesifikt hvordan den kan anvendes på vannkraftanlegg.