Innhold

Byggherre- og HMS-forskriften

 • 9. mar 2021Kl. 12:00–15:30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften.

HMS
Hva får du?

Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften. I tillegg vil det bli erfaringsutveksling samt nettverksdiskusjon om hvordan de ulike nettselskapene/ byggherremiljøene løser ulike utfordringer. 

Merk! Det en forutsetning at hver enkelt deltaker forbereder seg og deltar aktivt i diskusjonen.

Utgangspunkt for drøfting og diskusjon kan være:

 • Utpeking av koordinator og byggherre-representant – hvordan fungerer dette og hvordan gjennomføres det i henhold til BHF- hvilke erfaringer har du/dere med dette i dag?
 • Har du/dere etablert egne rutiner eller system for hvordan dere etterlever byggherreforskriften? Og i tilfelle hvordan har dere gjort dette?
 • Hvordan følge opp KU og evt. byggherres representant med tanke på rapporteringsrutiner – SHA møter ol.? Hvordan dokumenteres dette eventuelt overfor tilsynsmyndighetene?
 • Hvordan etablere en god SHA-plan – hva tar du/dere med i planen under posten "spesifikke tiltak"? Ta med et eksempel – og grunngi hvorfor og hvordan det er ført inn i SHA-planen.
 • Hvordan løser du/dere §15 problematikken med oversiktslistene?
 • Hva eller hvilke rutiner har du/dere rundt HMS avvik? Ta med de 10 siste HMS-avvikene, så vil vi se om det er fellestrekk eller noe vi kan forbedre sammen.
 • Har noen av dere gjennomført en internrevisjon på BHF eller HMS-forskriften? Og eventuelt hvilke erfaringer her dere med dette?
 • Har du/dere etablert rutiner i henhold til BHF § 6 om egne prisbærende poster for spesifikke tiltak?
 • Egene forhåndsinnmeldte problemstillinger innsendt fra deltakerne.
Hvem er webinaret for?

For best mulig utbytte av deltagelse forutsettes det at deltakere har kompetanse i byggherre- og HMS-forskriften.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Begrenset antall deltagere

For å oppnå en best mulig dialog og drøfting underveis settes et maks antall på 20 deltakere. For best mulig utbytte er det en forutsetning at hver enkelt deltaker forbereder seg og deltar aktivt i diskusjonen.

Egeninnmeldte tema

Egeninnmeldte tema ønskes velkommen, og må være Energi Norge i hende senest 2 dager i forkant av webinaret. Dette sendes til Thor Egil Johansen og merkes "Webinar: Byggherreforskriften/HMS"

Foredragsholder

 • Per Stranger-Thorsen

Webinaret ledes av seniorrådgiver Per Stranger- Thorsen fra SHA-kompetanse. Stranger-Thorsen innleder til hvert tema med oppdatert kunnskap om de ulike bestemmelsene i forskriftene.

Stranger-Thorsen har 24 års erfaring fra Arbeidstilsynet blant annet som tilsyns-prosjekt og revisjonsleder. Han har også deltatt i og ledet komiteer som har jobbet med implementering og revisjon av byggherreforskriften. Han har i tilegg erfaring fra rådgivningsbransjoen med opplæringstiltak både fra privat og flere offentlige byggherremiljøer

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål