Innhold

Kurs,

Datakvalitet og data management

 • 11. mai 2021til 12. mai 2021
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 1. mai

Hva er datakvalitet? Hvordan skaper du og bruker du data i forretningssammenheng? Hvordan sikrere du at dataene har den kvaliteten du trenger og som gjør at du kan stole på resultatene som genereres?

Nettmaster over Ljublana

Datakvalitet og data management Foto: Adobe Stock.

Dette kurset gir et rammeverk for data management og datakvalitet i ditt selskap. Kurset vil gi deg konkrete metoder og verktøy som kan tas i bruk i din bedrift.

Hovedtemaer for kurset:
 • Trender og konsepter
 • Felles terminologi for datakvalitet og data management
 • Hvordan organiserer du dine data?
 • Hvordan finne, gjenkjenne og validere data?
 • Hvordan reparere og forebygge datakvalitetsutfordringer?
 • Hvordan hente ut verdien av dine data?
 • Verdien av data og hvordan det påvirker forretningen
 • Hvordan hente ut verdien av satsning på datakvalitet (ROI)?

Kurset er et samarbeid med DNV og DIGIN-programmet og innholdet er basert på erfaringer fra konkrete prosjekter i flere sektorer, i Norge og internasjonalt, samt internasjonalt anerkjente standarder på området

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset. Deltakere vil bli satt på venteliste og kontaktet hvis pågangen er stor nok til at vi setter opp et nytt kurs i nærmeste fremtid.

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset avholdes digitalt på Teams. Det vil være en kombinasjon av foreslesning og aktive diskusjoner i mindre grupper underveis. For å gi deltakerne et best mulig utbytte er det et begrenset antall plasser på kurset. Presentasjonene som benyttes vil være på engelsk, men undervisningsspråket i kurset vil være på norsk.

Hvem er det for?

Dette kurset er for personer som skaper, fanger og analyserer data. Kurset er relevant for alle som trenger å kunne forholde seg til data og datakvalitet på en mer metodisk og aktiv måte. Typiske målgrupper er ledere og mellomledere, dataeiere, informasjonsarkitekter, prosesseiere, CIO, CTO og masterdataansvarlige. Kurset er relevant for selskaper i fornybarnæringen både innen produksjon, strømnett og strømmarked.

 

Program

Tirsdag 11. mai
 • 09:00 - 12:00
  Agenda

  Welcome - introduction and expectations

  1. Trends and concepts
  2. Terms and definitions
  3. How to organize
  4. Master Data Management
  5. How to find and recognize data quality issues
Onsdag 12. mai
 • 09:00 - 12:00
  Agenda
  1. How to fix and prevent
  2. How to get value from your data
  3. Business impact and value of data
  4. Data science and the importance of quality
  5. Return on investment
  6. Interoperability and data value chains
  7. Way forward
  8. Expectations and wrap-up
 • Per Myrseth

Service lead:  Data Management, Analytics and Assurance of Digital Assets.

Service line topics are Data Management, Organizational Maturity Assessments, Data Quality, Data Cleansing, Digital transformation, data science best practice, assurance of machine learning, assurance of digital twins and assurance of sensor systems.

Experience from projects involving electronic collaboration and analytics based on distributed information sources, evaluation of technologies and methodologies to get the best possible outcome. The projects often have activities like (i) processes and software design; (ii) identify information needs and requirements, (iii) establishing agreements and interfaces between organizations/silos, (iv) information governance, data quality, ICT risk analysis and data science.

He has acquired this expertise by studying informatics at the University at Oslo, done project as both consultant and researcher and has 30+ years of work experience in the field.

 • Karl John Pedersen

Karl John has since 2017 worked in a team of experts providing data management and data quality expertise to customers across all DNV GL sectors including Health, Maritime, Oil and Gas and Business Assurance. Focus is on reducing risk in the use of data and to maximise the value of data assets.

For over 20 years worked in organizations in the UK and Norway within GIS and data. He worked in the UK in the private and University sector as a GIS consultant. At Geodata he worked in the database team working with geo-databases, data quality and data ETL. In DNV GL he has worked with GIS in Environmental Risk Management within spatial data management, ETL/data processing, data QA, data analysis, visualization and Python development. Work since 2017 has been within data management and data quality.

Karl John has an MSc in Geographical Information Systems from Edinburgh (UK) and a BSc in Geography from Aberystwyth (UK)

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger