Innhold

EUs energimarkedspakker – Hva betyr de for det norske kraftmarkedet?

 • 24. jun 2021Kl. 13:00–14:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1750,- + mva Andre: 2450,- + mva
 • Påmeldingsfrist Onsdag 23. juni

På dette webinaret vil du få en oversikt over i EUs energimarkedspakker med særlig fokus på tredje og fjerde pakke og hvordan det påvirker det norske kraftmarkedet og norske aktører.

EU

Bilde: Håkan Dahlström

Hovedtema:
Du får en innføring i EUs energipolitikk fra Energiunionen til Klimaunionen og en gjennomgang av hovedtrekkene i EUs tredje og fjerde energimarkedspakke. Webinaret setter særlig søkelys på de energimarkedspakkene som dreier seg om kraftmarkedet. Det vil si direktiver og forordninger som regulerer kraftmarkedet og -systemet, handelsregler og grensekryssende handel. Du får innsikt i hvordan regelverk utvikles under tredje energimarkedspakkeDu får også innsyn hvordan reguleringsmyndighetene samarbeider gjennom ACER, samt ACERs mandat og hvilken rolle ACER har i norsk rett. 

Hvem er det for?
Webinaret er for deg som vil vite mer om EUs energipolitikk, hva energimarkedspakkene går ut på og hva det har å si for Norge.

Når og hvordan gjennomføres det?

Webinaret arrangeres den 24. juni 2021 – kl 13:00 – 14:30.
Dette er et digitalt webinar og du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program

Program
 • 13:00 - 13:05
  Innledning og bakgrunn
  • Nina Hirsch og Vivi Mathiesen, Energi Norge
 • 13:05 - 13:20
  Fra energiunion til klimaunion - de store linjene
  • Næringsutvikling, arbeidsplasser 
  • Grønn omstilling 
  • Knut L. Baumann, Norsk Industri
 • 13:20 - 13:45
  Den tredje og fjerde energimarkedspakken
  • Overblikk 
  • Kort om prosess for regelverksutforming 
  • Lasse Vannebo, OED
 • 13:45 - 14:00
  Acers rolle
  • Samarbeidsorgan 
  • To-pillar systemet og ESA  
  • Hvem retter beslutningene seg mot 
  • Henrik Bjørnebye, UiO
 • 14:00 - 14:15
  Hvordan jobber RME med EUs energimarkedspakker
  • Deltakelse gjennom ACER 
  • Regionalt samarbeid 
  • Helena Mellison Lindstad, RME
 • 14:15 - 14:30
  Spørsmål og diskusjon
  • Vivi Mathiesen og Nina Hirsch, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 15. juni 2021,

  Digitalt

  Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  Hva er hovedtankesettene med smidig prosjektdesign? Når er det riktig for din bedrift å ta i bruk smidig metodikk, og hvordan sikrer du egentlig struktur og kontroll?

 2. 22. juni 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan kommunisere endring

  Fremover er det forventet en endring av nettleien, med økt prising av effekt. Vellykket endring avhenger ofte av en vellykket informasjons- og kommunikasjonsprosess.

 3. 24. juni 2021,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.