Innhold

Kurs, Strømnett

Forsyningsforskriften: Avvik i tilbud

27. mai 2021, Kl. 09:00–11:00 Digitalt
Medlem: 1.750,- + mva Andre: 2.500,- + mva
Påmeldingsfrist 26. mai

Dette todelte kurset vil fokusere på forbehold og avvik i tilbud, samt gjennomføring av forhandlinger etter forsyningsforskriften.

#005

NB! Kurset er flyttet til 27. mai

På webinaret får du en rekke praktiske tips og eksempler på hvordan håndtere forbehold og avvik i tilbudet og avvisning av tilbudet som en plikt og rett ifm. avviket. Det vil også bli gitt tips og eksempler på hvordan forhandlinger kan gjennomføres på best mulig måte innenfor forsyningsforskriftens rammer. Sentrale temaer er blant annet:

Del I: Avvik og forbehold i tilbud
 • Hvilke avvik fører til avvisning?
 • Hva er et vesentlig avvik?
 • Plikt og rett for oppdragsgiver til å avvise
 • Når må tilbudet avvises? Før eller etter forhandlingene?
Del II: Gjennomføring av forhandlinger
 • Rettslig utgangspunkt
 • Forhandlinger etter forsyningsforskriften – gjennomføring og tips

Det vil være gode muligheter for å stille spørsmål til ekspertene under webinaret.

Hvem er det for?

Innkjøpere, innkjøpskonsulenter og personer med ansvar for anskaffelser.

Hvordan gjennomføres webinaret? 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending.

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Foredragsholdere

 • Marie Braadland
 • Partner, Advokatfirmaet Grette

Marie Braadland er spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett, og har omfattende erfaring innen tvisteløsning og rådgivning.

Marie bistår offentlige oppdragsgivere og private leverandører i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anskaffelser, klagehåndtering og prosessoppdrag. Hun fungerer også som daglig sparringspartner for internjurister i privat og offentlig sektor.

 

 • Sanna Karlsrud
 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette

Sanna Emilie Jensen Karlsrud rådgir byggherrer og entreprenører i forbindelse med kontraktsutvikling og bistår i forberedelsen og gjennomføringen av komplekse kontrakts- og entreprisetvister både i og utenfor domstolene.

Sanna bruker sin juridiske kompetanse og sine mellommenneskelige evner for å kunne ivareta klientens interesser på best mulig måte. Hun gjør en analytisk tilnærming for å identifisere entrepriseaktørers behov, for så å skissere praktiske løsninger.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 9. - 10. juni 2021,

  Digitalt

  Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet

  Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet, har vært gjeldende siden 01.07.2020. Den erstatter FIKS2012. Nå arrangerer Energi Norge i samarbeid med Statnett en temadag som skal ta for seg veilederen generelt, og egne sesjoner med fokus på nettanlegg og produksjonsanlegg. Statnett ønsker dialog, og innspill fra bransjen.

 2. 9. juni 2021,

  Digitalt

  Tilknytning av forbruk på vilkår om utkobling

  I dette webinaret vil vi se nærmere på disse og hvordan avtale med vilkår om utkobling påvirker forpliktelser i andre forskrifter og avtaler.

 3. 10. juni 2021,

  Digitalt

  Grønn omstilling av skipsfarten krever samhandling

  Elektrifisering av skipsfarten vil kreve store investeringer i nett og annen infrastruktur. Hvordan kan dette gjennomføres mest mulig effektivt?