Innhold

FSE i høyspenningsanlegg

 • 22. jun 2021Kl. 13:00–15:30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Fornybarnæringen er belastet med for mange ulykker og skadetilfeller. Årlige benchmarkingsundersøkelser viser dessverre lite eller ingen tegn til nedgang i antallet skadetilfeller, noe også DSB sin ulykkesstatistikk underbygger.

Foto: Apeland/Katrine Lunke Energi Norge

Linje bygging

Foto: Fredrik Ringe

Hvordan skal fornybarnæringen redusere uønskede skader og ulykker? Energi Norge sitt styre har vedtatt null-visjon for skader, og strategidokumentene inneholder mål om årlig reduksjon i skadetilfeller. 

Hva får du?
På dette webinareat som fokuserer på høyspenningsanlegg, vil det bli gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og tilhørende elektrotekniske standarder rundt denne forskriften. Det blir også tid til praktiske eksempler når det gjelder valg av løsninger.  Du vil blant annet få kunnskap om:

 • Ulykker
 • Risikoanalyse
 • Relevant paragrafer i FSE
  - Planlegging
  - Sikkerhetsrutiner
  - Arbeidsmetoder
  - Vedlikehold av høyspenningsanlegg
  - Relevant sikkerhetsutstyr
 • Relevante standarder
 • EN 50110NEK-1: Status og betydning for sikkerhetsnivået
 • Utstyrsstandarder og relevante krav

Hvem er det for?
Montører, saksbehandlere, lærlinger og andre ansatte hos energiselskap og entreprenører.

NB!  Tilsvarende webinar for lavspenningsanlegg avholdes tidligere på dagen, klikk her for mer informasjon. 

Foredragsholdere

Foredragsholderne Bjørnar Brattbakk og Thor Egil Johansen, begge fra Energi Norge, har mange års erfaring innen regelverksarbeid og praktisk gjennomføring både på nettsiden og som energientreprenør.

Brattbakk har gjennom mange år i Produkt og elektrisitetstilsynet (PE), senere DSB, vært delaktig i utarbeidelse av både forskrift og standarder. Han har også vært ansvarlig for å utarbeide og føre i pennen den norske versjonen av NEK EN 50110-1 og -2 og brukerguider på området.

Johansen har lang erfaring fra nettselskap, DLE og som fagansvarlig hos energientreprenør før han begynte som rådgiver i Energi Norge.

Begge engasjert på ulike arenaer innen bransjen og sitter blant annet i en rekke standardiseringskomiteer, ulike fagfora, faglig råd for elektrofag og har ansvaret for Elektroinstallatørprøven.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. 

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger