Innhold

HMS-veileder i innkjøp

 • 21. apr 2021Kl. 09:00–11:30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Er du opptatt av å få best mulig HMS ut av hver krone som brukes på innkjøp - da er denne introduksjonen til HMS-veilederen for innkjøp noe for deg.

panoramic banner of Construction and structure of Creative team Engineer or architect meeting for project working with partner and tools on model building and blueprint in working site

Foto: Adobe Stock

I fornybarnæringen skal alle komme like hele og glade hjem fra jobb. Det gjelder både våre egne ansatte og våre leverandører. Hvert år kjøper vi inn produkter og tjenester som har en rekke ulike HMS-utfordringer. Noen prosjekter har et høyt potensiale for skader og arbeidsmiljøutfordringer, mens andre kan være mindre utsatt. HMS-kravene som stilles må være relevante ut fra de tjenestene eller produktene som skal anskaffes. Våre leverandører synes det er krevende når "alle" har sine egne krav og standarder som i varierende grad blir etterlevd og fulgt opp når leveransen er igangsatt. 

Kan vi som bransje enes om noen krav vi må stille til hverandre – både som leverandør og oppdragsgiver? En arbeidsgruppe bestående av selskaper i bransjen og eksterne konsulenter med kunnskap innen HMS og juss ved innkjøp, har laget en veileder hvor vi beskriver slike krav. Klarer vi å gjøre innholdet i denne veilederen til en standard for bransjen vil både oppdragsgivere og leverandører spare mye tid og ressurser som heller bør brukes på aktiv forbedring av HMS-leveransene i oppdragene.

En rapport som nylig er utarbeidet av Proactima for Energi Norge peker på at potensialet for forbedring er stort når det gjelder oppfølging av HMS-krav mot leverandører og entreprenører. Med denne veilederen ønsker vi å vise innkjøpsorganisasjonene hvordan man kan forbedre seg innen HMS og derigjennom synliggjøre overfor leverandørene at man har en proaktiv og utviklende sikkerhetskultur.

Skal man bli god til noe må man øve. I etterkant av dette webinaret tilbyr vi å holde workshoper hvor deltakerne får prøvd seg på en praktisk oppgave. Workshopen kan gjennomføres bedriftsinternt hvis ønskelig.

Foredragsholdere vil være Inge Alme fra Alme Solutions og Kristin Reitan fra Energi Norge.

Hvem er det for?

Kurset passer for alle som er involvert i innkjøp av produkter og tjenester.

 • Innkjøpere
 • Planleggere
 • HMS-rådgivere
Hvordan gjennomføres webinaret? 

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. 

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Onsdag 21. april
 • 09:00 - 09:45
  Velkommen og intro til veilederen


  Introduksjon

  • Bakgrunn for veileder og hvordan den skal brukes
  • Ulike typer innkjøp

  Valg av ambisjonsnivå

  • Organisasjonens kompetanse og modenhetsnivå innen HMS bør påvirke hvilke krav man stiller sine leverandører

  Vurdering av risiko

  • Det må være en passende balanse mellom anskaffelsens HMS-risiko og HMS-kravene som stilles
  • Hvordan finne risikonivået
 • 09:45 - 11:00
  HMS-krav i anskaffelsen

   

  Vi vil gå igjennom hvert av punktene under, forklare hvordan krav kan og bør stilles, og vise konkrete eksempler på hvordan de kan formuleres og evalueres.

   

  Kvalifikasjonskrav 

  • Minimumskrav knyttet til leverandørens kvalifikasjoner for deltagelse i konkurransen

   

  Kravspesifikasjon 

  • Krav som stilles til egenskapene ved varene og tjenestene som anskaffes 

   

  Tildelingskriterier 

  • Konkurransekriteriene som oppdragsgiver skal vurdere tilbudene etter. ​
 • 11:00 - 11:30
  Oppfølging av kontrakt

   

  Kontraktsvilkår

  • Påse at alle absoluttkrav som er stilt i kvalifikasjonsfasen, kravspesifikasjonen og tildelingskriteriene blir en del av kontrakten​

   

  Kontraktsoppfølging

  • Systematisk kontraktsoppfølging er en sentral del av oppdragsgivers arbeid med å oppnå en god anskaffelse

   

  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål