Innhold

Temadag, Fornybar produksjon, Strømnett

Grønn omstilling av skipsfarten  krever samhandling

10. jun 2021, Kl. 09:00–12:00 Digitalt
Medlem: 2000,- + mva Andre: 2500,- + mva
Påmeldingsfrist 9. jun 2021

Elektrifisering av skipsfarten vil kreve store investeringer i nett og annen infrastruktur. Hvordan kan dette gjennomføres mest mulig effektivt?

#005

Foto: Utkilen

Transportsektoren skal over på strøm, hydrogen og ammoniakk -og det skal skje raskt. Grønn omstilling av skipsfarten er en prioritet for regjeringen, med mål om halvering av utslipp fra innenriks skipsfart innen 2030. Handlingsplanen til regjeringen omfatter alle fartøysegment, både lasteskip, ferjer, hurtigbåter og ulike spesialfartøy.

Grønn omstilling av skipsfarten krever en helhetlig strategi hvor alle aktører drar i samme retning. Hvilke virkemidler må på plass fra myndighetene? Hvordan kan havner legge til rette for økt elektrifisering? Hvilke utfordringer ser rederiene?

Webinaret setter søkelyset på elektrifiseringen av skipsfarten med bidrag fra store deler av aktørbildet. Du vil blant annet få kunnskap og forståelse for barrierer hos de ulike aktørene, og hvordan man kan tilrettelegge for raskere omstilling. 

Hvem er det for?
Ansatte som jobber i nettselskap, rederi, ladeinfrastrukturselskap, myndigheter og havner

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program

Torsdag 10. juni
 • 09:00 - 12:00
  Program

                      

  09:00-10:15   

  Vi er på rett vei, men kommer vi i mål? Panelsamtale ledet av Kristian Blindheim
  Narve Mjøs i Grønt skipsfartsprogram
  Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Nettselskapene - en viktig samarbeidspartner i forbindelse med elektrifiseringen av samfunnet
  Margrethe Slinde, BKK Nett

  Erfaringer fra et landstrømsselskap
  Maria Bos, Plug

  TBA

  Fossilfrie havner er et viktig bidrag til dekarboniseringen. Hvordan skal rammevilkårene utformes for å skape god samhandling?
  Kjetil Ingeberg, AFRY Management consulting

  10:15-11:00

  Innslag fra Oslo havn
  Heidi Neilson, Oslo Havn

  Våre erfaringer med elektrifisering av North Sea Giant
  Henning Revne, North Sea Shipping

  ElMar – et innovasjonsprosjekt som skal bryte ned barrierer
  Eirill Bachmann Mehammer, Sintef

  11:00-12:00   

  Enovas rolle i elektrifisering av skipsfarten
  Reidun Svarva, Enova

  NVE-RME som tilrettelegger for mer effektiv omstilling
  Ove Flataker, Reguleringsmyndigheten for energi

  Standardisering for bærekraftig omstilling
  Arild Røed, NEK

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 27. mai 2021,

  Digitalt

  Forsyningsforskriften: Avvik i tilbud

  Dette todelte kurset vil fokusere på forbehold og avvik i tilbud, samt gjennomføring av forhandlinger etter forsyningsforskriften.

 2. 9. - 10. juni 2021,

  Digitalt

  Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet

  Nasjonal Veileder for Funksjonskrav i Kraftsystemet, har vært gjeldende siden 01.07.2020. Den erstatter FIKS2012. Nå arrangerer Energi Norge i samarbeid med Statnett en temadag som skal ta for seg veilederen generelt, og egne sesjoner med fokus på nettanlegg og produksjonsanlegg. Statnett ønsker dialog, og innspill fra bransjen.

 3. 9. juni 2021,

  Digitalt

  Tilknytning av forbruk på vilkår om utkobling

  I dette webinaret vil vi se nærmere på disse og hvordan avtale med vilkår om utkobling påvirker forpliktelser i andre forskrifter og avtaler.