Innhold

Nordisk webinar om fleksibilitet

  • 4. mai 2021Kl. 09:00–11:00
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 30. april

Lurer du på hvordan danske, finske og svenske nettselskap jobber med å utløse fleksibilitet i kraftsystemet? Dette webinaret gir anledning til å høre om erfaringer og praksis med fleksibilitet direkte fra nordiske nettselskap.

#005

Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org

Det grønne skiftet betyr økt strømforbruk og økt fornybar energiproduksjon og skaper dermed behov for mer kapasitet i distribusjonsnettet. For å bedre effektiviteten i drift og utvikling av distribusjonsnettet, og unngå høyere investeringer enn nødvendig, heter det i Ren energipakke at nettselskaper skal ha insentiv til å skaffe fleksibilitetstjenester. Dette webinaret vil gi innsikt i hvordan nordiske nettselskaper håndterer denne utfordringen. 

Hva får du kunnskap om?

På dette webinaret får du høre direkte fra nordiske nettselskap om hvordan de forbereder seg på å bruke fleksibilitet i større grad. Du vil lære om aktuelle pilotprosjekter og høre nettselskapenes egne erfaringer fra å jobbe med og forberede seg på å bruke fleksibilitetstjenester. 

Hvem er det for?

Webinaret er for deg som jobber i nettselskap. Det er for beslutningstakere og ansatte i planlegging og drift. Webinaret er også for deg som ønsker å lære hvordan nordiske nettselskap organiserer sitt arbeid med fleksibilitet i piloter, i drift og planlegging. 

Hvordan er det organisert?

Webinaret er et felles arrangement mellom de nordiske bransjeorganisasjonene, Svenska Energiföretaken, Dansk Energi, Finnish Energy og Energi Norge. Det blir organisert online, og du kan delta fra der du er. Webinaret vil være på engelsk, og alle presentasjoner blir gitt på engelsk. 

Meld deg på og du vil motta en lenke til webinaret dagen før sending.

Webinaret blir tatt opp og vil være tilgjengelig for deg i en uke etterpå. Deltakelse er åpen for nordiske nettselskap og er gratis. 

NB: Webinaret vil være på engelsk.

Text in English

Flexibility in the Nordics

How are Danish, Finnish, Norwegian and Swedish DSOs working and preparing to utilise flexibility as part of their operation and planning? In this webinar you will hear experiences and practice with flexibility services from Nordic DSOs. 

Introduction 

The green transition means growth in electricity consumption as well as increase in renewable energy generation thus creating demand for more network capacity in the distribution systemTo improve efficiencies in operation and development of the distribution system, and avoid higher investments than necessary, the Clean Energy Package provides an obligation for the Member States to incentivize network companies (DSOs) to procure flexibility services. This webinar will give insight into how Nordic DSOs currently deal with this prospect. 

You will learn about  

At this webinar you will hear directly from Nordic DSOs about how they prepare for using flexibility to a larger extent. You will learn about current pilot projects and hear the DSOs own experiences from working with and preparing flexibility mechanisms in their networks. 

Who is it for?

The webinar is you who work for a Nordic DSO. It is for decision makers and staff, in particular in planning and operation. The webinar is also for you who want to learn how Nordic DSOs organise their work with flexibility in pilots, in operations and planning.  

How is it organised?

The webinar is jointly organised by the Nordic industry associations, Finnish Energy, Danish Energy Association, Energy Norway and Swedenergy. It will be organised on-line, and you can participate from where you are. The webinar is in English and all presentations will be given in English. Sign up and you will receive a link for participation the day before the webinar goes live. The webinar will be recorded and available to you for one week afterwards. Participation is open to Nordic DSOs and is free of charge. 

 

NB: the webinar is in English. 

Program

Detaljert program kommer

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig