Innhold

Temadag, Strømnett

NVF 2020 - Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet

9. jun 2021, til 10. jun 2021 Digitalt
Medlem: 4500,- + mva Andre: 5500,- + mva
Påmeldingsfrist 8. jun 2021

Dette webinaret gir deg en innføring i den nye veilederen NVF 2020, endringene fra FIKS 2012 og dialog med Statnett om de ulike tekniske kravene.

high voltage post.High-voltage tower sky background.

Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (NVF 2020) er et vedlegg til retningslinjene for utøvelse av systemansvaret for fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet. Veilederen skal tydeliggjøre systemansvarliges tekniske funksjonskrav til anleggene, og veilede konsesjonærer om hvorfor kravene stilles og hvordan de kan overholdes. NVF 2020 har vært gjeldende siden 1. juli 2020.

Veilederen ble utarbeidet av Statnett med innspill fra en større referansegruppe satt sammen av sentrale aktører fra bransjen. Nå ønsker Statnett dialog og innspill fra bransjen, og inviterer derfor til et webinar i samarbeid med Energi Norge. 

Hva får du kunnskap om?
 • Oppbygning og struktur av veilederen
 • Endringer fra FIKS 2012
 • Kobling mot Fosweb
 • Egne sesjoner med fokus på nettanlegg og produksjonsanlegg
 • Erfaringer fra nettselskap, leverandører og industriaktører
 • Dialog med Statnett om de ulike tekniske kravene
Hvem er det for?
 • Personer i nett- og produksjonsselskaper som jobber med tilknytning relatert til vann- og vindkraft
 • Konsulenter
Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending.

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen til arrangementet er personlig. Lenke til digital plattform skal ikke deles med andre. Ser man sendingen sammen med kollegaer på en storskjerm må alle deltakere registreres. Ved å delta på dette digitale arrangementet godtar du at det blir gjort opptak som distribueres til deltakere i etterkant.

Program dag 1

Onsdag 9. Juni
 • 09:00 - 12:45
  Sesjon 1: Generelt om NVF
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
  • Hans Olav Ween
   Statnett
 • 09:10 - 09:30
  Bakgrunn og behov for NVF
  • Hans Olav Ween
   Statnett
 • 09:40 - 09:55
  Pause
 • 09:55 - 10:40
  Oppbygning og struktur av NVF2020 og NVF 2021
  • Stein Petter Vagle
   Statnett
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:25
  Endringer i forhold til FIKS 2012
  • Stein Petter Vagle
   Statnett
 • 11:25 - 11:55
  Kobling med Fosweb
  • Mari Holtet Eie
   Statnett
 • 11:55 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 15:30
  Sesjon 2: Nett
 • 12:45 - 13:30
  Krav til nettanlegg. -Nettkoder. -Spenningsintervall
  • Stein Petter Vagle
   Statnett
 • 13:30 - 13:45
  Pause
 • 13:45 - 14:15
  Syn på NVF2020 fra nettselskap
  • Asgeir Mjelve
   Elvia
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Syn på NVF2020 fra Equinor
  • TBA
   Equinor
 • 15:00 - 15:30
  Syn på NVF2020 fra en leverandør
  • Leif Stadheim
   Siemens
 • 15:30 - 15:30
  Slutt for dagen

Program dag 2

Torsdag 10. Juni
 • 09:00 - 13:15
  Sesjon 3: Produksjon
 • 09:00 - 09:45
  Krav til produksjonsanlegg
  • Ingvild Sundal Smelvær og Einar Boman Rinde
   Statnett
 • 09:45 - 10:15
  Syn på NVF2020 fra Statkraft
  • Ronny Goin og Mikael Wämundson
   Statnett
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:15
  Vannkraft, reinvesteringer og NVF 2020. Nye krav - til glede og besvær
  • Finn Holmvik
   Agder Energi
 • 11:15 - 11:45
  Syn på NVF2020 fra en leverandør
  • Truls Edvardsen Aarønes
   Hymatek
 • 11:45 - 12:15
  Lunsj
 • 12:15 - 12:45
  Syn på NVF2020 fra konsulent
  • Magnus Guldal
   Norconsult
 • 12:45 - 13:15
  Syn på NVF2020 fra vindkraftselskap
  • Håvard Nordvik
   SFE Produksjon, seksjon Vestavind
 • 13:15 - 13:15
  Avslutning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
  • Hans Olav Ween
   Statnett

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 19. mai 2021,

  Online on Microsoft Teams

  Make the Nordics carbon-neutral ASAP – launch of Nordic electrification study

  In 2019, Nordenergi decided to commission a study on the opportunities and barriers of electrification in the Nordics, to contribute to the discussion on how Europe can become carbon-neutral by 2050.

 2. 27. mai 2021,

  Digitalt

  Forsyningsforskriften: Avvik i tilbud

  Dette todelte kurset vil fokusere på forbehold og avvik i tilbud, samt gjennomføring av forhandlinger etter forsyningsforskriften.

 3. 7. - 11. juni 2021,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 23 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.