Innhold

Ny nettleie – hvordan kommunisere endring?

 • 22. jun 2021Kl. 09:00–10:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1350,- + mva Andre: 1950,- + mva
 • Påmeldingsfrist Mandag 21. juni 2021

Fremover er det forventet en endring av nettleien, med økt prising av effekt. Vellykket endring avhenger ofte av en vellykket informasjons- og kommunikasjonsprosess.

Strømnett

 

Endring av strukturen for nettleie har vært en pågående prosess i flere år. Med økt grad av elektrifisering i samfunnet blir det stadig viktigere med best mulig utnyttelse av strømnettet og en kostnadsriktig fordeling mellom kundene.

RME sendte i fjor et forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet, som nå har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet med innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2022.

Endring skaper ofte både usikkerhet og støy. Unødvendig frykt og støy kan igjen skape negative konsekvenser for nettselskapene i form av både kostnader og redusert omdømme. Når ny modell for nettleie skal innføres rundt omkring i Norge blir det derfor desto mer viktig hvordan endringen blir kommunisert til kunde. Hva kjennetegner god kommunikasjon? Hva bør nettselskapene ta hensyn til? Hvordan bør man utforme budskapet og historien for hvorfor dette er nødvendig, og ikke minst hvordan skape atferdsendringer slik at målet om mer effektiv utnyttelse av nettet oppnås?

Webinaret gir deg blant annet:

 • Kunnskap om hvordan informere og kommunisere med kunden i forbindelse med innføring av ny modell for nettleie
 • Innsikt i hvilken strategi har andre selskap valgt, og hvilke resultater er høstet
 • Mulighet til å delta i diskusjon

Hvem er dette for?

Ansatte i nettselskap som jobber med tariffer, kommunikasjon og kundehåndtering, nettsjefer

Program
 • 09:00 - 10:30
  Hør fra blant annet disse:

   

  Hvordan lykkes med endringskommunikasjon? 
  Aslak Øverås,  Energi Norge

  Erfaringer fra Hålogaland Kraft Nett
  Simon Stokvold

  Kundetilpasset nettleie
  Geir Rismyhr, HSEV
   
  Hvordan få kundene med på en endring som kan oppfattes negativt
  Jan-Erik Theien, Elvia
   
  Åpen diskusjon

   

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 12. august 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan realiserer vi mulighetene?

  Ny nettleiemodell er nå vedtatt og skal innføres fra 1.1.2022. Ny nettleie skal gi kunden incentiver til å utnytte nettet mer effektivt. For at vi skal realisere dette må flere aktører samarbeide godt.

 2. 25. august 2021,

  Digitalt

  Reguleringsmodellen - Rammevilkår

  Forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene

 3. 2. september 2021,

  Digitalt

  Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

  Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?