Innhold

Introduksjon til RDS Power systems

  • 23. apr 2021Kl. 09:00–12:00
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist Fulltegnet

Kurset gir en innføring i RDS-standarden (ISO/IEC 81346) generelt, og bruk i fornybarnæringen spesielt. Kurset vil spesifikt ta for seg hvordan RDS-standarden kan anvendes på vannkraftanlegg. Merk at kurset består av to deler som inkluderer selvstudium. Selvstudiumet må gjennomføres før webinaret.

Nettmaster over Ljublana

Strukturerte data, og helst på tvers av systemer, er en forutsetning for skalerbare digitale løsninger på tvers av fagområder, datasiloer og systemer. RDS-standarden (ISO/IEC 81346) gir et rammeverk for hvordan slike strukturer kan bygges opp på en måte som legger til rette for å hente ut digitaliseringspotensialet.  

Siden lanseringen av RDS-Hydro har standarden blitt tatt i bruk av flere selskaper i vannkraften. Utgangspunktet fra RDS-Hydro ble så godt tatt i mot av ISO at det nå er basisen for den nye offisielle ISO-standarden for Power systems. Olje- og gassbransjen har også valgt å basere sitt fellesprosjekt på samme grunnstandard.  

Kurset gir en grunnlegende innføring i de generelle delene av RDS-standarden (ISO/IEC 81346), den kraftspesifikke, samt går dypere i detalj rundt applisering på vannkraften.

Kursets oppbygning 

Kurset er delt i to deler. Del 1 er et selvstudium som består av nettkurs med oppgaveløsning. Estimert tidsbruk er satt til 6 timer. Materialet vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere 2 uker før webinaret (del 2).

Del 1 er delt i fire hovedbolker:
Kapittel 1 - Innføring (81346-1 & 2)
Kapittel 2 - Kraftspesifikk (81346-10, ny versjon på vei)
Kapittel 3 - Vannkraftspesifik
Kapittel 4 - Implementering, praktisk nytte og bruk 

Merk: Selvstudiumet må gjennomføres før webinaret for å få maksimalt læringsutbytte.

Del 2 – webinar vil bestå av en oppsummering av det deltakerne har vært igjennom på forhånd, samt oppgaver og spørsmål/svar med veiledning.  Webinaret går over 3 timer.
En avsluttende kunnskapstest utføres ved avslutning av kurset og alle deltakere vil motta kursbevis.

Hvem er kurset for? 

Kurset arrangeres med støtte fra Kompetanse Norge og dette setter noen krav til deltakelse. Kurset er rettet mot ansatte, permitterte og arbeidsledige i elektro-, automasjons og fornybar-/kraftnæringen. Det er kun 20 plasser på webinaret, men hvis pågangen er stor settes det opp flere kursdatoer.

Kurset passer for konsulenter, leverandører og personell i kraftselskaper som jobber med dokumentasjon, digitalisering, SCADA, vedlikeholds- og driftssystemer med mer. Kurset er også relevant for personell i nettselskaper og andre bransjer som jobber med relaterte problemstillinger eller er nysgjerrig på RDS-strukturen. Eksemplene i noen av kapitlene vil være hentet fra vannkraften, men vil ikke forutsette tung kjennskap til faget. Teknisk bakgrunn vil være en fordel.

Foredragsholder

  • Erik Jacques Wiborg

Erik Jacques Wiborg har 15 års erfaring som prosjektleder / turbin spesialist ved Statkraft Energi. Aktivt medlem av nasjonale og internasjonale arbeidsgrupper for utvikling og implementer av ISO/IEC 81346 serien (ISO TC10 SC10, SN/K373 and, NK3) samt IEC 61850 (IEC TC57).

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger