Innhold

Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  • 14. apr 2021Kl. 09:00–12:00
  • Digitalt
  • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Smidig metode er vel etablert blant IT- og oppstartsbedrifter og tas stadig i bruk innenfor nye sektorer. Hva kan fornybarnæringen og din bedrift lære av disse? Hva er hovedtankesettene? Når er det riktig å ta i bruk smidig metode, og hvordan sikrer man egentlig struktur og kontroll?

Foto: Adobe Stock

Adobe Stock Glade mennesker

Foto: Adobe Stock

Etter gode tilbakemeldinger på tidligere runder setter vi nå opp dette kurset på nytt. Få et innblikk i hvordan smidig metodikk kan bidra til å ta fornybarnæringen og din bedrift fremover. Kurset er en kombinasjon av hjemmestudie og et aktivt tilrettelagt seminar i mindre grupper.

I klassisk prosjektledelse er det vanlig å fryse scope, kvalitet, tid og kostnad ved oppstart. Innovasjon kjennetegnes av høy grad av usikkerhet og en rekke ukjente faktorer. Slike prosjekter løses best gjennom et smidig prosjektdesign som legger til rette for at scope og kvalitet kan besluttes fortløpende og hvor bare tid og kostnad fryses ved oppstart.

I denne grunnmodulen i smidig metodikk vil du lære om de grunnleggende forskjellene mellom smidig og klassisk prosjektdesign, samt noen enkle verktøy for hvordan du kan vurdere hvilket prosjektdesign som er best egnet til det prosjektet du står overfor.

Modulen i sin helhet gir en teoretisk innføring i form av bakgrunnsmateriale som sendes ut i forkant og en tre timers workshop hvor man selv får prøve seg på praktiske oppgaver. I del 2 av modulen vil vi ved hjelp av et case vise hvordan man med et smidig design kan bevege seg med høy fart fra idé til minimumsprodukt (MVP), med struktur og kontroll.

Dette lærer du:   
  • Hvilke prosjekter som passer til smidig metodikk og klassisk prosjektledelse.
  • Forståelse for forskjellen mellom å utnytte eksisterende forretningsmodell versus å utvikle nye forretningsmodeller
  • Kjennskap til smidige prinsipper
  • Grunnleggende prosessforståelse - fra idé til minimumsprodukt
  • Hvordan sikre struktur og kontroll med smidig metodikk
  • Prosessen fra A til Å: Fra å forstå kunden (empatisere), utarbeide verdiforslag (løsninger) og testing (eksperimenter).
Kursets oppbygning:
Kurset er oppdelt i en del egenforberedelse og en del aktiv workshop.

Del 1: Hjemmestudie med videomateriale, sendes ut en uke i forkant. Estimert tidsbruk 3 timer.

Del 2: Aktiv workshop med 3 timers veiledet gjennomgang av konkret case. Kurset er en grunnmodul som danner basis for senere utdypninger innen ideation, brukerundersøkelser og styring.

Hvem er det for? 

Alle som jobber med forretningsutvikling, innovasjon og prosjektledelse. Kurset er særlig egnet for deg  som ønsker å jobbe med større endringer eller utvikling av eksisterende virksomhet.

Kvantumsrabatt: Ved fire deltakere fra samme selskap betales det kun for tre.
Merk: Ved påmelding av seks deltakere fra et selskap tilrettelegger vi for eget grupperom med egen veileder.

Hvordan gjennomføres webinaret? 

Webinaret gjennomføres digitalt via Zoom, samarbeidsverktøyet Miro vil bli benyttet.
Kurset  er et samarbeid med konsulentselskapet Code 11. De jobber med både oppstartsbedrifter og etablerte selskaper og er spesialister på forretningsutvikling i begge segmenter. Deres rammeverk Agile Business Exploration brukes i dag av over 60 smidige team i selskaper som Elvia, Fortum, Statkraft, OBOS og Equinor.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Ved fire personer fra et selskap betales det kun for tre

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig