Muligheter og utfordringer med KILE-ordningen

 • 28. sep 2021Kl. 10:00–13:00
 • Digitalt
 • Medlem: 2500,- + mva Andre: 3200,- + mva
 • Påmeldingsfrist 27. september

Velkommen til et webinar hvor RME, THEMA, Istad Nett, Tensio og Afry vil snakke om forbedringsmuligheter og videreutvikling av KILE-ordningen.

business man hand holding lightbulb with using smartphone and calculator to calculate and money stack. idea saving energy and accounting finance in morning light

KILE-ordningen (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) er utarbeidet med sikte på å gi nettselskapene insentiver til å tilby samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. 

Hva får du kunnskap om?

KILE-ordningen er viktig for å bidra til at nettselskapene finner balansen mellom å drive så effektivt og kostnadsbesparende som mulig, samtidig som leveringspåliteligheten må sikres for landets nettkunder. Ordningen har vist seg å gi gode resultater over tid, men den har også noen svakheter, som blant annet:

 • Det er ikke unntak for force-majeure
 • Håndteringen av hendelser med 3. part
 • Statnett som systemansvarlig sitt KILE–ansvar 

RME vil sammen med bransjen se på dagens ordning, og arbeide med disse problemstillingene. På webinaret vil ulike aktører drøfte muligheter og utfordringer i forbindelse med KILE-ordningen og vi vil også avholde en paneldebatt med de aktuelle selskapene. 

RME tar sikte på at forslag til ny forskrift vil sendes på høring før utgangen av 2021, men det er usikkert om alle forhold knyttet til KILE-forholdene vi peker på er vurdert innen denne fristen. Det kan derfor bli aktuelt å utsette høringen til slutten av første kvartal 2022. Den justerte forskriften skal etter planen tre i kraft fra 1.1.2023. 

Hvem er det for?

Nettsjefer, nettselskap, fagansvarlige, planleggere og driftspersonell 

Program
 • 10:00 - 10:15
  Innledning
  • Trond Svartsund, Energi Norge
 • 10:15 - 10:30
  Videreutvikling av KILE-ordningen
  • Silje C Syvertsen, RME 
 • 10:30 - 10:45
  Forbedringsmuligheter ved KILE-ordningen?
  • Berit Tennbakk, Thema
 • 10:45 - 11:15
  Lunsj
 • 11:15 - 11:30
  Kommentarer til KILE-ordning
  • Stian Hackett, Afry
 • 11:30 - 12:05
  En mer treffsikker KILE - ordning
  • Vegard Strand, Tensio
 • 12:05 - 12:20
  Eksempler på egenskaper ved KILE-ordningen
  • Gerhard Eidså, Istad Nett
 • 12:20 - 12:35
  Paneldebatt med innlederne
 • 12:35 - 12:45
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund, Energi Norge

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 22. september 2021,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert, og ny forskrift ble gjeldende fra 1. januar 2021. Siste omfattende revidering var i 2010.

 2. 23. september 2021,

  Digitalt

  Elektrifisering på kort sikt – nettet må bygges ut smartere

  Få innblikk i hvor skoen trykker i forhold til forespørsel om nettkapasitet, og hvilke tiltak på kort sikt som kan bidra til smartere tilrettelegging for elektrifisering og ny næringsvirksomhet.

 3. 29. - 30. september 2021,

  Digitalt

  Hvordan videreutvikle kompetanse på elektrokomponentene i det fysiske kraftsystemet?

  Velkommen til gratis workshop hvor målet er å utvikle en felles plattform.