Overflatebehandling og malingskontroll

 • 28. sep 2021Kl. 09:00–16:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- Andre: 5.500,-
 • Påmeldingsfrist 28. sep 2021

Introduksjonskurs som gir deg en grundig innføring i emner som er relevant for overflatebehandling og malingskontroll i vannkraftbransjen.

Overflatebehandling 2

Korrosjon er et utstrakt problem for vannkraftutstyr. En god overflatebehandling er et viktig element i forebyggingen av korrosjonsskader, og hindrer forringelse av funksjon, sikkerhet og verdier. Overflatebehandling inngår ofte som en del av leveransen av nytt utstyr samt ved rehabilitering av eksisterende konstruksjoner. Kontroll av maling er et omfattende fag og det bør alltid benyttes sertifiserte kontrollører i forbindelse med større malingsarbeid. Det er allikevel nyttig for annet personell som er involvert i forespørsel eller oppføling av arbeid som omfatter overflatebehandling å ha grunnleggende kunnskap om maling og malingskontroll.

Hva får du kunnskap om?

Dette introduksjonskurset gir deg en grundig innføring i emner som er relevant for overflatebehandling og malingskontroll i vannkraftbransjen:

 • Korrosjon og korrosjonsvern ved belegg
 • Viktigheten av forbehandling og kontroll av flater før bearbeiding
 • "Hands on testing" – vurdering av rustgrad, overflate tilstand mm
 • Hvordan overholde miljø- og  HMS-krav under malingsarbeidet
 • De vanligste malingssystemer og krav til påføring og kontroll
 • Hvordan utføre sluttkontroll av malingsbelegg
Hvem er det for?

Personer involvert i planlegging og praktisk gjennomføring av vedlikehold av malte komponenter i vannveien. 

Pakkepris!

I samarbeid med bransjen setter Energi Norge nå også opp en
Temadag om overflatebehandling i vannkraftprosjekter
Deltar du på begge arrangement vil du både få en innføring til temaet, samt en faglig oppdatering for mer erfarne. Ved påmelding kan du velge en av de to arrangementene, eller delta på begge og få 25% rabatt. Rabatten vises ikke på påmeldingsskjemaet, men vil bli synlig på din faktura.

Program

Program
 • 09:00 - 09:15
  Åpning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:15 - 10:00
  Kort om korrosjon og korrosjonsvern ved belegg
  • Ole Øystein Knudsen
   SINTEF Industri
 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 11:05
  Forbehandling av flater før bearbeiding
  • Ketil Nilsen
   Fjellguiden Tydal AS
 • 11:05 - 11:35
  Testing og kontroll av overflater før bearbeiding
  • Ketil Nilsen
   Fjellguiden Tydal AS
 • 11:35 - 12:00
  HMS krav til utførelse av overflatearbeid
  • Roy Whittall
   Multiconsult ASA
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:45
  De vanligste malingssystemer, krav til påføring og kontroll underveis
  • Lasse Isaksen
   Jotun AS
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:45
  Sluttkontroll av Malingsbelegg
  • Øystein Bunes
   TQC
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 15:45
  Hands on testing av maling (pull-off testing, tørrfilm tykkelse)
  • Victoria Karlsson
   Norconsult
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning

Praktiske Opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig Ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 26. - 27. oktober 2021,

  Quality Hotel River Station, Drammen

  Damsikkerhet III uke 43 2021

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring.

 2. 2. november 2021,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021

  I 2021 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 3. 3. - 4. november 2021,

  Quality Airport Hotel Gardermoen

  Generatorforum 2021

  Generatorforum 2021 er møteplassen for deg i kraftbransjen som jobber med, prosjekterer eller leverer generatorteknisk utstyr og tjenester til kraftproduksjon.