Innhold

Bærekraftsrapportering og taksonomi

 • 2. sep 2021Kl. 10:00–11:30
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hvordan skal selskapene i fornybarnæringen rapportere på bærekraft i fremtiden? Hvordan påvirker taksonomien og andre lovverk selskapenes rapporteringsplikter? Hvordan kan ditt selskap allerede nå skape et fortrinn ved å starte forarbeid, datainnsamling og nødvendig kartlegging?

Energibruk og klima

Selskapene i fornybarnæringen er allerede i dag underlagt et strengt rapporteringsregime. EU har i flere år satt søkelys på bærekrafting finans, bærekraftsrapportering og bedre informasjon om bærekraft for kunder og interessenter. I 2020 og 2021 har det kommet en rekke nye pakker, lovforslag og regelverksendringer fra EU, bl.a. EUs taksonomi. Bærekraft er en megatrend som EU har satt seg mål om å være verdensledende på. Løsningen er på mange områder mer og forhåpentligvis bedre bærekraftsrapportering.  

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen, å implementere store deler av det nye regelverket. Samtidig betyr EØS-samarbeidet ofte en viss forskyvning i tid, for når regelverk implementeres i EU-land og i EØS-land. Den senere tiden har Norge fått på plass en ny lov om åpenhet og ny lov om bærekraft. Hvordan vil disse endringene treffe den norske fornybarnæringen, og hvordan skal norske myndigheter samkjøre dette med regelverket fra Brussel? 

EUs taksonomi er på alles agenda for tiden. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene selskapene utfører. Dette vil kreve en innsats hos selskapene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet. Hvordan skal ditt selskap forberede seg for å bli compliant? Hva slags risiko er knyttet til å ikke bli klassifisert som bærekraftig? 

Kurset – Bærekraftsrapportering og taksonomi – forsøker å samle trådene på dette området. Gitt det vi vet per nå, hvordan kan ditt selskap starte å forberede seg? Hva slags kartlegging, datainnsamling og forprosjekter kan dere allerede sette i gang med nå? 

Hva får du kunnskap om? 
 • Hvordan skal norske myndigheter samkjøre endringene med regelverket fra Brussel?
 • Hvilken innsats kreves av ditt selskap for å bli compliant?
 • Hvordan kan ditt selskap starte å forberede seg?
 • Hva slags kartlegging, datainnsamling og forprosjekter kan startes med nå?
Hvem er det for? 
Ledere og rådgivere som jobber med finans, økonomi, compliance og rapportering
Hvordan gjennomføres nettkurset og webinaret? 

Dette kurset arrangeres som et kombinert nettkurs og live-webinar. Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset én uke før webinaret.

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat. 

Opptaket er tilgjengelig for alle deltakere én uke etter sending.

Program

Program Nettkurs (tilgjengelig 26. august)
 • 10:00 - 10:15
  Bærekraft i EU
  • Hva har skjedd i Brussel, og hva skjer fremover 
  • Birgitte Jourdan-Andersen, Leder av Brusselkontoret
   Energi Norge
 • 10:15 - 12:15
  Bærekraftsrapportering for fornybarnæringen
  • Rapporteringskravene for fornybarnæringen 
   • Hvordan treffer taksonomien fornybarnæringen? 
   • Implementering i Norge 
   • Sammenheng mellom ulike rapporteringsplikter 
  • Innhold i forpliktelsene 
   • Dobbeltmaterialitet – klimarisiko og finansiell risiko 
   • Mer fremtidsrettet informasjon 
   • Immaterielle eiendeler 
  • Hvordan rapportere 
   • Metode – hvordan gjør dere dette 
   • Datainnsamling – hva kan dere starte med 
   • Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse 
  • Elise Johansen, Partner
   Wikborg Rein
 • 12:15 - 12:35
  Nye rapporteringskrav og EUs taksonomi
  • Hvordan har Statkraft arbeidet med taksonomien og organisert konsernprosjektet
  • Rapportering av taksonomien; viktige prinsipper og metodikk
  • Hva tror Statkraft taksonomien vil bety fremover? 
  • Case: Power density 
  • Bjørn Inge Nordang og Gaute Egeland
   Statkraft
 • 12:35 - 13:00
  Tekniske screeningskriterier under taksonomien
  • Om oppdraget fra Energi Norge  
  • Hvordan dokumentere tekniske screeningskriterier på substantial contribution? 
  • Atle Harby, Seniorforsker
   Sintef Energi
Program Webinar (2. september)
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 10:05 - 10:10
  Oppsummering - Bærekraft i EU
  • Birgitte Jourdan-Andersen
   Energi Norge
 • 10:10 - 10:25
  Oppsummering - Bærekraftsrapportering for fornybarnæringen
  • Elise Johansen
   Wikborg Rein
 • 10:25 - 10:30
  Oppsummering - Nye rapporteringskrav og EUs taksonomi
  • TBA
   Statkraft
 • 10:30 - 10:35
  Oppsummering - Tekniske screeningskriterier under taksonomien
  • Atle Harby
   Sintef Energi
 • 10:35 - 11:25
  Spørsmål og diskusjon
 • 11:25 - 11:30
  Avslutning
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge

Foredragsholdere

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 12. august 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan realiserer vi mulighetene?

  Ny nettleiemodell er nå vedtatt og skal innføres fra 1.1.2022. Ny nettleie skal gi kunden incentiver til å utnytte nettet mer effektivt. For at vi skal realisere dette må flere aktører samarbeide godt.

 2. 24. - 25. august 2021,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

 3. 25. august 2021,

  Digitalt

  Reguleringsmodellen - Rammevilkår

  Forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene