Innhold

Elektrifisering på kort sikt – nettet må bygges ut smartere

 • 23. sep 2021Kl. 09:00–10:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1750,- + mva Andre: 2450,- + mva
 • Påmeldingsfrist Onsdag 22. september

Hvordan tilrettelegge for raskere elektrifisering og verdiskaping? Få innblikk i hvor skoen trykker i forhold til forespørsel om nettkapasitet og hvilke tiltak på kort sikt som kan bidra til smartere tilrettelegging for elektrifisering og ny næringsvirksomhet fremover.

Strømnett

De regionale nettselskapene og Statnett opplever stor pågang etter nettkapasitet dels fra næringsvirksomheter som planlegger elektrifisering av sine prosesser, og dels fra industribyggere som søker gunstige lokasjoner for tilknytning av ny industri. NVE melder om rekordmange konsesjonssøknader for nettanlegg og varsler om lang saksbehandlingstid

Tilknytningsavtaler om utkobling av forbruk og produksjon er neppe et fullverdig alternativ til nettutbygging"Business as usual" for nye tilknytninger strekker ikke til gitt forventet forbruksutvikling

 Regjeringen har også innsett dette og oppnevnt et offentlig utvalg, Nakstad-utvalget, som bl.a. skal konsesjonsbehandle nye nettanlegg. For bransjen er et naturlig spørsmål hva som kan og bør gjøres bedre på kort sikt 

 Involverte aktører kan kanskje jobbe smartere innenfor dagens rammeverk, eller med små justeringer i rammeverk, oppnå forbedringer. Vi ser i dette webinaret på hvilke utfordringer nettselskapene står overfor på offentlige myndigheters planprosesser, konsesjonsprosessen, tilknytningsprosesser og samhandling mellom relevante aktører.  

Hvem er det for? 
Webinaret er åpent for alle. Merk at det er særlig aktuelt for nettselskap, offentlig planinstanser og næringsvirksomhet som planlegger nytt energiforbruk.  
 
Hvordan gjennomføres det? 

Dette er et digitalt webinar og du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending.  

 

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program
 • 09:00 - 09:10
  Innledning

  Anders Sivertsgård

 • 09:10 - 09:20
  Krafsystemutredninger og konsesjonsbehandling for en ny tid – er det noen enkle grep for kortere ledetider?

  TBA

 • 09:20 - 09:30
  Regionalt og lokalt offentlig planarbeid – kan kraftsystemets utvikling skje raskere gjennom bedre samhandling?

  Hans Kristian Rønningen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

 • 09:30 - 09:50
  Hvor trykker skoen mest ift. etterspørsel etter nettkapasitet hos oss?

  Tony Molund, Hålogaland KraftNett og TBA

 • 09:50 - 10:00
  Hva kan gjøres for raskere tilrettelegging for elektrifisering og verdiskaping?

  NN, Statnett

 • 10:00 - 10:10
  Vil en bransjestandard for tilknytning kunne føre til kortere ledetid fra forespørsel til tilknytning?

  TBA

 • 10:10 - 10:30
  Debatt: Hvilke to forbedringstiltak kan iverksettes på kort sikt?

  Ordstyrer: Anders Sivertsgård 

 • 10:30 - 10:35
  Oppsummering

  Anders Sivertsgård

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 12. august 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan realiserer vi mulighetene?

  Ny nettleiemodell er nå vedtatt og skal innføres fra 1.1.2022. Ny nettleie skal gi kunden incentiver til å utnytte nettet mer effektivt. For at vi skal realisere dette må flere aktører samarbeide godt.

 2. 25. august 2021,

  Digitalt

  Reguleringsmodellen - Rammevilkår

  Forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene

 3. 2. september 2021,

  Digitalt

  Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

  Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?