Elektrifisering på kort sikt – nettet må bygges ut smartere

 • 23. sep 2021Kl. 09:00–10:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1750,- + mva Andre: 2450,- + mva
 • Påmeldingsfrist Onsdag 22. september

Få innblikk i hvor skoen trykker i forhold til forespørsel om nettkapasitet, og hvilke tiltak på kort sikt som kan bidra til smartere tilrettelegging for elektrifisering og ny næringsvirksomhet.

Strømnett

De regionale nettselskapene og Statnett opplever stor pågang etter nettkapasitet, dels fra næringsvirksomheter som planlegger elektrifisering av sine prosesser, og dels fra industribyggere som søker gunstige lokasjoner for tilknytning av ny industri. NVE melder om rekordmange konsesjonssøknader for nettanlegg og varsler om lang saksbehandlingstid

Tilknytningsavtaler om utkobling av forbruk og produksjon er neppe et fullverdig alternativ til nettutbygging"Business as usual" for nye tilknytninger strekker ikke til gitt forventet forbruksutvikling.

Hva får du kunnskap om?

Regjeringen har også innsett dette og oppnevnt Nakstad-utvalget, som bl.a. skal foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. For bransjen er et naturlig spørsmål hva som kan og bør gjøres bedre på kort sikt. Involverte aktører kan kanskje jobbe smartere, eller med små justeringer innenfor dagens rammeverk, oppnå forbedringer. Webinaret vil fokusere på hvilke utfordringer nettselskapene står overfor, på offentlige myndigheters planprosesser, konsesjonsprosessen, tilknytningsprosesser og samhandling mellom relevante aktører.  

Hvem er det for? 

Webinaret er åpent for alle. Merk at det er særlig aktuelt for nettselskap, offentlig planinstanser og næringsvirksomhet som planlegger nytt energiforbruk.  

Program

Onsdag 23. sept
 • 09:00 - 09:10
  Innledning

  Anders Sivertsgård
  Energi Norge

 • 09:10 - 09:20
  Kraftsystemutredninger og konsesjonsbehandling for en ny tid – er det noen enkle grep for kortere ledetider?

  Sigrun Kavli Mindeberg, NVE

 • 09:20 - 09:30
  Regionalt og lokalt offentlig planarbeid – kan kraftsystemets utvikling skje raskere gjennom bedre samhandling?

  Hans Kristian Rønningen
  Statsforvalteren, Troms og Finnmark
   

 • 09:30 - 09:50
  Hvor trykker skoen mest ift. etterspørsel etter nettkapasitet hos oss?

  Tony Molund, Hålogaland KraftNett og Hilde Stangeland, Mørenett 

 • 09:50 - 10:00
  Hva kan gjøres for raskere tilrettelegging for elektrifisering og verdiskaping?

  Grete Westerberg, Statnett

 • 10:00 - 10:10
  Vil en bransjestandard for tilknytning kunne føre til kortere ledetid fra forespørsel til tilknytning?

  Jørgen Bjørndalen, DNV

 • 10:10 - 10:30
  Debatt: Hvilke to forbedringstiltak kan iverksettes på kort sikt?

  Ordstyrer:
  Anders 
  Sivertsgård
  Energi Norge 

 • 10:30 - 10:35
  Oppsummering

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 28. september 2021,

  Digitalt

  Muligheter og utfordringer med KILE-ordningen

  Velkommen til et webinar hvor RME, THEMA, Istad Nett, Tensio og Afry vil snakke om forbedringsmuligheter og videreutvikling av KILE-ordningen.

 2. 29. - 30. september 2021,

  Digitalt

  Hvordan videreutvikle kompetanse på elektrokomponentene i det fysiske kraftsystemet?

  Velkommen til gratis workshop hvor målet er å utvikle en felles plattform.

 3. 1. oktober 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – modell og informasjon til kundene

  11. juni vedtok OED en endring i § 14-2 Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet i kontrollforskriften tilsvarende RME sitt forslag av 2.9.2020. Ny modell skal være innført 1.1.22. For mange blir dette en travel høst.