Innhold

Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

 • 2. sep 2021Kl. 10:00–14:00
 • Digitalt
 • Medlem: 2.500,- Andre: 3.200,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas? Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Arbeidsliv

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksisterer er nettselskapenes leveringsplikt. Et leveringspliktig nettselskap har ikke mulighet til å si opp en kunde, og uten stengeretten kan kunden i prinsippet konsumere strøm i ubegrensede mengder uten å betale. Stengeretten er derfor et viktig verktøy for nettselskapene.

Hvordan lovreguleres stengeretten? Hva er status for endringer i leveringsplikten og stengeretten? Hva er NAVs ansvar for kunder ved stenging? Hvordan inndrives pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso? Og hva med GDPR og håndtering av personopplysninger?

Hva får du kunnskap om?
 • Lovregulering om stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • Kontraktsbrudd
 • Nettselskapets stengingsadgang
 • Hva er varslingskravene?
 • Erstatningsansvar
 • Forholdet til og samarbeid med NAV ved stenging
 • Innblikk i flere aktuelle caser, samt gruppeoppgaver

I dette kurset presenteres det som er gjeldende rett i dag. Kursholdere er partner og advokat Mari Reitzel Bjerke og advokatfullmektig Pauline Sommerfelt Helle fra Haavind Advokatfirma. Kurset gjennomføres som online webinar, se detaljert program lenger ned på siden.

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere med ansvar for nettselskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjeld fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

Program 2. sept 2021

Program
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 10:05 - 10:30
  Rettslig grunnlag for stenging – Hvor og hvordan er stengingsretten regulert?
  • Nettilknytnings- og nettleieavtalene
   • Stengingsretten
   • Frakoblingsretten
   • Andre relaterte rettigheter, inkl. tilkomstretten og disposisjonsretten til strømmåleren
  • Forbrukerkjøpsloven § 48 a
   • Stengingsretten
  • Pauline Sommerfelt Helle
   Haavind
 • 10:30 - 11:00
  Stenging forutsetter et «vesentlig kontraktsbrudd» – Når har nettkunden begått et vesentlig kontraktsbrudd?
  • Kvalifisert kontraktsbrudd  - terskelen ved ulike situasjoner og kundetyper (forbrukere / næringskunder)
  • Praksis fra forvaltningen (RME/OED), domstolene og Elklagenemda.
  • Case: betalingsmislighold, ødeleggelse av nettselskapets utstyr, AMS-relaterte innsigelser mv.
  •  
  • Mari Reitzel Bjerke
   Haavind
 • 11:00 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 11:50
  Begrensninger i nettselskapets stengingsadgang – Når er stengingsretten avskåret?
  • Fare for liv, helse og betydelig tingskade
   • Nettselskapets undersøkelsesplikt
   • Nettkundens tilpasningsplikt
   • Case: vinter, sykdom, barn, dyr, pandemi, frosne rør, kloakkanlegg mv.
  • Innsigelser fra nettkunden
   • Case: uenighet om fakturagrunnlag, uenighet om oppgjør, bekymringer om AMS-målere som teknologi mv.
  • Pauline Sommerfelt Helle
   Haavind
 • 11:50 - 12:10
  Lunsj
 • 12:10 - 12:25
  Prosedyrer for stenging – Hva er varslingskravene?
  • Mari Reitzel Bjerke
   Haavind
 • 12:25 - 12:40
  Gjenåpningsplikt – Når har nettselskapet en plikt til å gjenåpne strømtilførselen?
  • Fare for liv, helse, og betydelig tingskade
  • Kostnader for gjenåpning
  • Case: vinter, sykdom, barn, dyr, pandemi, frosne rør, kloakkanlegg mv.
  •  
  • Pauline Sommerfelt Helle
   Haavind
 • 12:40 - 13:10
  Nettkundens og nettselskapets erstatningsansvar – Når kan partene pådra seg et erstatningsansvar ved stenging?
  • Lovlig stenging – nettkundens erstatningsansvar
  • Ulovlig stenging – nettselskapets erstatningsansvar
  •  
  • Mari Reitzel Bjerke
   Haavind
 • 13:20 - 13:25
  Pause
 • 13:25 - 13:40
  Inkassoinnkreving – Hvordan kan misligholdte pengekrav innkreves?
  • Innkreving av ulike type pengekrav (nettleie, avlesningsgebyr, stenge/gjenåpningsgebyr mv.)
  • Gjennomfakturering
  •  
  • Pauline Sommerfelt Helle
   Haavind
 • 13:40 - 13:50
  Andre relevante momenter
  • GDPR / personvern
  • NAV
  •  
  • Mari Reitzel Bjerke
   Haavind
 • 13:50 - 14:00
  Spørsmål og avslutning
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge

Kursholdere

Partner og advokat i Haavind

Mari er spesialisert innen fornybar energi, kontraktsrett/entrepriserett og prosedyre, og har 10 års erfaring som rådgiver for energisektoren.

Advokatfullmektig i Haavind

Pauline Sommerfelt Helle er spesialisert innen fornybar energi og er tilknyttet avdelingen for energirett.

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 15. juni 2021,

  Digitalt

  Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  Hva er hovedtankesettene med smidig prosjektdesign? Når er det riktig for din bedrift å ta i bruk smidig metodikk, og hvordan sikrer du egentlig struktur og kontroll?

 2. 22. juni 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan kommunisere endring

  Fremover er det forventet en endring av nettleien, med økt prising av effekt. Vellykket endring avhenger ofte av en vellykket informasjons- og kommunikasjonsprosess.

 3. 24. juni 2021,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.