Innhold

Hvordan videreutvikle kompetanse på elektrokomponentene i det fysiske kraftsystemet?

 • 29. sep 2021til 30. sep 2021
 • Digitalt
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 28. september

Delta på gratis workshop for å utvikle en felles plattform. Få innspill til prioriterte temaområder for kunnskap/forskning, hvordan sikre kontinuitet i forskningen på primærkomponenter, og utforming av et redskap for forvaltning av kunnskapsutviklingen.

Energibruk og klima

Hvorfor behov for en fellesplattform?

Pålitelige komponenter i kraftsystemet er en forutsetning og en muliggjører for framtidas full-elektriske energisystem – som skal gi samfunnet sikker, bærekraftig, konkurransedyktig og rimelig energi. Framtidas primærkomponenter må tåle nye typer påkjenninger og mer variable driftsmønstre enn tidligere. Og økt fokus på bærekraft fører til nye materialer i primærkomponenter. Ja, selv ved digitalisering i drift og forvaltning vil det kreves bruk av fysiske modeller for å fastslå sannsynlig tilstand og restlevetid. Og slike modeller vil også måtte videreutvikles for å være relevante over tid.

Situasjonen preges nå av økt fokus på digitalisering, tilrettelegging for elektrifisering og tilpasning til endringer i offentlig rammeverk. Og det meste av fornybarnæringens forskningsinnsats skjer gjennom ulike forskningssentre. Men ingen av sentrene har fokus på kunnskapsutvikling på primærkomponentene. Det vil være en fordel for næringen å ha en strategisk plattform som kan definere retningen for videreutvikling av kunnskapen for koordinering med øvrige FoU-aktiviteter. Statnett, NTNU og Sintef har laget en plan som kan være utgangspunkt for diskusjonen.'

Hvem er det for?
Workshopen er for selskap som har transmisjons- og distribusjonsnett og kraftproduksjon med elkrafttekniske primæranlegg.

Hvordan gjennomføres det?

Dette er en digital workshop og du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Workshopen fordeles på to dager á tre timers varighet. Hver dag gjennomføres med korte innlegg i plenum etterfulgt av diskusjoner blant deltakere i breakout-rom. 

Hva ønsker vi oss?

Få innspill til prioriterte temaområder for kunnskap/forskning, hvordan sikre kontinuitet i forskningen på primærkomponenter, og utforming av et redskap for forvaltning av kunnskapsutviklingen.

Program

Program 29. september
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen

  Ketil Sagen, Energi Norge

 • 09:10 - 09:20
  Betydning av FoU på primærkomponenter

  Arne Smisethjell, Statnett

 • 09:20 - 09:50
  FoU-finansieringen
  • Stabiliteten i forskningsfinansiering? - Lars Lundgård, SINTEF Energi
  • Virkemiddelapparatets prioritering - Khanh Tuan Le, Forskningsrådet
  • Incentiver og krav i reguleringen - Mona Heien, RME
 • 09:50 - 10:05
  Diskusjon i break-out rom
  • Drivere og behov for FoU
  • Forutsigbar finansiering
 • 10:05 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:25
  Forskningssentrene – temaer og erfaringer
  • FME CINELDI - Gerd Kjølle
  • FME HydroCen - Arne Nysveen
 • 10:25 - 10:55
  Hvilken forskning på primærkomponenter trenger vi fremover?
  • Forskningsbasert utdanning - Hans Kristian Høidalen
  • Distribusjon (<132 kV) - Bendik Storesund, Haugaland Kraft Nett
  • Kraftproduksjon - Tormod Kleppa, Hafslund E-CO

   

 • 10:55 - 11:10
  Diskusjon i break-out rom
  • Organisering og roller
  • Hva skal en felles plattform være?
 • 11:10 - 11:25
  Gjennomgang av diskusjoner i dagens break-out rom
 • 11:25 - 11:30
  Morgendagens program

  Ketil Sagen, Energi Norge

Program 30. september
 • 09:00 - 09:10
  Nye komponenter, materialer og belastninger
  • Kraftelektronikk, vakuumbrytere, Ny fornybar/ladeinfrastruktur mv, Miljøaspekt-nye materialer - Øystein Hestad, SINTEF Energi
 • 09:10 - 09:30
  Digitalisering – datatilgang og -kvalitet
  • DIGIN-felles språk en forutsetning for god kommunikasjon - Lars Berthinussen, Energi Norge
  • MotEl – identifisere de beste data og deres informasjonsinnhold på komponentnivå - Jørn Foros, SINTEF Energi
 • 09:30 - 09:50
  Digitaliseringsprosjekter-eksempler
  • SmartKraft - Kristian Nymoen, Skagerak Energi
  • Digital stasjon-digital tvilling - R. Løken, Statnett
 • 09:50 - 10:05
  Diskusjon i break-out rom
  • Hvordan tilgjengeliggjøre data?
  • Hvordan identifisere riktige data?
  • Hvordan bruke data?
 • 10:05 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:40
  Strategier for apparater -eksempler
  • Innledning - Lars Lundgaard
  • MV kabel - Ole Johan Hatlen, BKK Nett
  • Krafttransformator - Asgeir Mjelva, Elvia
  • Brukergrupper - Lars Lundgaard
 • 10:40 - 11:00
  Diskusjon i break-out rom
  • Strategi for primærkomponenter – innhold?
  • Hvordan skal strategi utvikles, brukes og forvaltes?
 • 11:00 - 11:15
  Oppsummering og veien videre

  Ketil Sagen, Energi Norge

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 12. august 2021,

  Digitalt

  Ny nettleie – hvordan realiserer vi mulighetene?

  Ny nettleiemodell er nå vedtatt og skal innføres fra 1.1.2022. Ny nettleie skal gi kunden incentiver til å utnytte nettet mer effektivt. For at vi skal realisere dette må flere aktører samarbeide godt.

 2. 25. august 2021,

  Digitalt

  Reguleringsmodellen - Rammevilkår

  Forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene

 3. 2. september 2021,

  Digitalt

  Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

  Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?