Ny nettleie – hvordan realiserer vi mulighetene?

 • 12. aug 2021Kl. 10.00–12.00
 • Digitalt
 • Medlem: 700,- + mva Andre: 1000,- + mva
 • Påmeldingsfrist 11. august

Ny nettleiemodell er nå vedtatt og skal innføres fra 1.1.2022. Ny nettleie skal gi kunden incentiver til å utnytte nettet mer effektivt. For at vi skal realisere dette må flere aktører samarbeide godt.

Energi Norge og Nelfo inviterer deg til et felles webinar hvor vi diskuterer utfordringer og muligheter i forbindelse med innføring av den nye modellen. 

Målet om mer effektiv utnyttelse av nettet avhenger av godt samspill mellom sluttkunden, nettselskap, utstyrleverandører, installatører og andre tjenestetilbydere til kunden. Nettselskapene skal utforme en ny prismodell som gir kunden incentiver til å øke utnyttelsne av eksisterende nettkapasitet. Da er det viktig at nettleien gir enkle og balanserte prissignaler som motiverer til effektutjevning, lokal lagring, energieffektivisering og egenproduksjon.

 • Hvordan bør nettleien best utformes for å skape adferdsendring hos kunden?
 • Hvilke teknologiske løsninger må på plass for at kunden enkelt kan tilpasse seg ny nettleiemodell?
 • Hvordan kan samspillet mellom nettleie og teknologi effektiviseres på tvers av nettselskapene?
 • Hva tenker kunden?

Webinaret gir deg blant annet:

 • Innsikt fra ulike aktører muligheter og utfordringer i forbindelse med innføring av ny nettleie
 • Innspill på hvordan vi best kan legge til rette for kundenes endring

Hvem er det for?

Utstyrsleverandører, elektroinstallatører, nettselskap og andre interesserte.

Dette webinaret er et samarbeid mellom: 

Hør fra blant annet disse:
 • 10.00 - 12.00
  Program
   

  Velkommen og innledning
  Ordstyrer Nelfo/Energi Norge

  Redegjørelse for nye nettariffer. Hva håper RME å oppnå?
  Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME

  Nasjonal standard for utveksling av tariffer og prissignaler for nettleie
  Andreas Holmqvist, Elhub

  Sluttbrukerfleksibilitet – hvor viktig er det for nettselskapene
  Jan Erik Eldor, Agder Energi Nett

  Pilot: I hvilken grad kan vi påvirke forbrukerne gjennom nettleien?
  Tore Morten Wetterhus, Glitre Nett

  Energifleksibilitet og laststyring – Hvilke løsninger kan forbrukerne installere, og hva koster det?
  Thor Bergli, Smart Elektro

  Utvikling av forretningsmodeller i sluttbrukermarkedet – hvilke krav stiller vi til nettariffen
  Morten Hagen, Futurehome

  Hvordan tenker forbrukerne?
  Linda Ørstavik Öberg, Huseierne

  Hvordan kan vi utnytte mulighetene som skapes med AMS og nye forskriftskrav?
  Workshop/spørsmålsrunde

  Oppsummering/avslutning
  Ordstyrer Nelfo/Energi Norge

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 7. oktober 2022,

  Digitalt

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  Webinaret tar for seg oppbyggingen av Elektroinstallatørprøven, søkeprosessen, krav til virksomhetene, og belyser mulighetene i praksis.

 2. 25. - 26. oktober 2022,

  Clarion Hotel and Congress Oslo Airport

  Brukermøte Spenningskvalitet

  Framover vil det være flere hus og bygninger med solceller og lokal produksjon og enda flere elbiler. Dette må også nettselskapene legge til rette for. Hvilke utfordringer møter vi fremover? Brukermøtet vil ta opp ulineære komponenter, lokal tilknytning og EMC-utfordringer.

 3. 26. oktober 2022,

  Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo

  Byggherreforskriften

  Jobber du med prosjekter som omfattes av byggherreforskriften og har behov for å kjenne til forskriftens intensjon, krav og siste endringer?