Innhold

Sertifiseringskurs for opplæring av førstelinjeledere i egen bedrift

En kartlegging av sikkerhetskulturen i fornybarnæringen, samt forskning på nullvisjonen, viser at førstelinjeledere har en ekstra viktig rolle i sikkerhetsarbeidet. I samarbeid med BKK tilbyr Energi Norge et bedriftsinternt kursopplegg for å jobbe med denne viktige gruppen i ditt selskap.

panoramic banner of Construction and structure of Creative team Engineer or architect meeting for project working with partner and tools on model building and blueprint in working site

For å få tilgang til kursmateriellet må den som skal holde førstelinjelederkurset internt i eget selskap bli "sertifisert". Dette sertifiseringskurset vil gi god opplæring i teorien og metodikken som ligger bak førstelinjelederkurset.  

Hva får du kunnskap om 

Kurset vil gjøre deg i stand til å gjennomføre førstelinjeledertrening i eget selskap med fokus på: 

 • Sette ledere i stand til å være rollemodeller 
 • Økt etterlevelse av HMS - forstå leders rolle til å skape sikkerhetsklima 
 • Skape trygghet i en gruppe  
 • Ta stilling til hvor vi er i dag og hvordan nå ønsket nivå 
 • Styrke risikoforståelse og styrke innsikt i risikoadferd 
 • Styrke risikoidentifisering 
 • Bruk av virkemiddelene "anerkjenne og korrigere" 

Etter gjennomført sertifiseringskurs vil deltakerne få tilgang til kursmateriellet de trenger for å gjennomføre førstelinjelederkurset i egen bedrift. 

 Hvem er det for 

HMS og HR medarbeidere som ønsker å sertifisere seg til å kjøre førstelinjelederkurset i egen organisasjon. 

Kursholdere: 

Anne-Mette Aasheim, BKK 

Harald Eikeland Simonsen, BKK 

Anita White Olsen, Vesterålskraft 

 

Program
 • 09:00 - 09:15
  Velkommen og introduksjon til dagen
 • 09:15 - 10:00
  Sikkerhetsklima på arbeidsplassen
 • 10:00 - 10:05
  Pause
 • 10:05 - 10:45
  Ta stilling til påstander
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:15
  "Risikoanalyse" og Farlige Forhold
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Betydning av anerkjennelse og korrigering - teori og trening
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:30
  Trening i grupper
 • 15:30 - 16:00
  LØFT - sikkerhetssirkel
 • 16:00 - 16:00
  Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette direkte via hotellet.

Smittervern

Energi Norge tar smittevern på det største alvor. I tett samarbeid med arrangementsstedet følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre fysiske arrangementer. Møtelokalene er tilpasset antall deltakere slik at avstand til hver deltaker blir ivaretattSammen med arrangementsstedet sørger vi for at det er tilrettelagt for godt smittevern ved matservering og i pausene, og generelt gjennom hele arrangementet. 

Klikk her for å lese mer

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 24. - 25. august 2021,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

 2. 14. - 15. september 2021,

  Clarion Hotel & Conference Oslo Airport, Gardermoen

  DLE-Konferansen

  Velkommen til DLE-konferansen 2021! Arrangementet avholdes i år fysisk. Det vil også være mulig å se opptak av foredragene etter konferansen.