Sertifiseringskurs for opplæring av førstelinjeledere i egen bedrift

En kartlegging av sikkerhetskulturen i fornybarnæringen, samt forskning på nullvisjonen, viser at førstelinjeledere har en ekstra viktig rolle i sikkerhetsarbeidet.

panoramic banner of Construction and structure of Creative team Engineer or architect meeting for project working with partner and tools on model building and blueprint in working site
Hva får du?

Ønsker du å kunne avholde førstelinjelederkurset i din bedrift? Da må du først gjennomføre et sertifiseringskurs. Energi Norge tilbyr i samarbeid med BKK et bedriftsinternt kursopplegg for å jobbe med førstelinjeledere. Du vil få tilgang til kursmateriellet etter endt sertifisering, og vil da kunne holde førstelinjelederkurset internt. Sertifiseringskurset vil gi god opplæring i teorien og metodikken. Du vil blant annet få kunnskap om:

 • Hvordan gjøre ledere i stand til å være rollemodeller 
 • Etterlevelse av HMS - forstålse av leders rolle til å skape sikkerhetsklima 
 • Hvordan skape trygghet i en gruppe  
 • Hvor vi er i dag og hvordan nå ønsket nivå 
 • Risikoforståelse og innsikt i risikoadferd 
 • Risikoidentifisering 
 • Virkemiddelene "anerkjenne og korrigere" 
Hvem er det for?

HMS- og HR-medarbeidere som ønsker å sertifisere seg til å kjøre førstelinjelederkurset i egen organisasjon. 

Kursholdere: 

Anne-Mette Aasheim, HMS-sjef, BKK 
Harald Eikeland Simonsen, HMS-rådgiver, BKK 
Anita White Olsen, kvalitet- og organisasjonsutviklingssjef, Vesterålskraft 

Program
 • 09:00 - 09:15
  Velkommen og introduksjon til dagen
 • 09:15 - 10:00
  Sikkerhetsklima på arbeidsplassen
 • 10:00 - 10:05
  Pause
 • 10:05 - 10:45
  Ta stilling til påstander
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 12:15
  "Risikoanalyse" og Farlige Forhold
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Betydning av anerkjennelse og korrigering - teori og trening
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:30
  Trening i grupper
 • 15:30 - 16:00
  LØFT - sikkerhetssirkel
 • 16:00 - 16:00
  Oppsummering og avslutning

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak av webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette direkte via hotellet.

Smittervern

Energi Norge tar smittevern på det største alvor. I tett samarbeid med arrangementsstedet følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre fysiske arrangementer. Møtelokalene er tilpasset antall deltakere slik at avstand til hver deltaker blir ivaretattSammen med arrangementsstedet sørger vi for at det er tilrettelagt for godt smittevern ved matservering og i pausene, og generelt gjennom hele arrangementet. 

Klikk her for å lese mer

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 3. - 4. november 2021,

  Quality Hotel Saga, Tromsø

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

 2. Inn i fornybarnæringen 2021

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen.

 3. 16. november 2021,

  Quality Hotel 33, Oslo

  Tilsyn med 400 voltsanlegg

  DLE og sakkyndige selskaper skal føre tilsyn med anlegg som stadig blir mer kompliserte. Dette innebærer at det tekniske kompetansenivået må være høyt.