Innhold

Reguleringsmodellen - Rammevilkår

  • 25. aug 2021Kl. 10:00–12:00
  • Digitalt
  • Medlem: 1.750,- + mva Andre: 2.450,- + mva
  • Påmeldingsfrist 20. august 2021

Forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene

Elmåledagene banner
Hva får du?

Rammevilkårene er viktige for økonomien til mange selskap. RME har arbeidet en periode med forbedring av dagens rammevilkår i reguleringsmodellen for nettselskapene. Før sommerferien planlegges det et notat som kommer på en høring. Ordinær forskriftshøring vil gjennomføres senere. 

På dette webinaret vil du få en grundig presentasjon av notatet. Dessuten vil det bli kommentarer fra noen selskap samt god tid til diskusjon hvor noen fra fagmiljø inviteres til å delta.

Hvem er det for?

Nettsjefer, personer som arbeider med reguleringsmodellen og andre interesserte.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med opptak i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger