Tolkning av byggherreforskriften

 • 22. sep 2021Kl. 09:00–15:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Byggherreforskriften er revidert, og ny forskrift ble gjeldende fra 1. januar 2021. Siste omfattende revidering var i 2010.

Energibruk og klima

Forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som så langt har vært oppfattet som uklare. Det er flere aktører i bransjen som har gitt tilbakemeldinger om uklarheter i forskriftens krav om risikovurderinger i planleggingsfasen. Det har også hersket uklarhet rundt koordinators plikter, og ikke minst hvem som kan fylle rollen som koordinator.

Hva får du?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Kurset tar opp de nye endringene og bidrar til økt forståelse for forskriften slik at pliktene om et forsvarlig arbeidsmiljø overholdes på best mulig måte. Du får blant annet kunnskap om: 

 • Regelverket: Bakgrunn og mål med Byggherreforskriften
 • Erfaringer fra tilsyn
 • Tall og statistikker
 • Ansvarsfordeling for aktørene
 • Eksempler på endringer i Byggherreforskriften
 • Eksempler på tolkninger av Byggherreforskriften
Hvem er det for?

Alle som jobber med HMS - helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygge- eller anleggsplasser. Særlig aktuelt for nettselskap, entreprenører og produksjonsselskap.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer som du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Foredragsholder

 • Per Stranger-Thorsen

Foredragsholder er Per Stranger-Thorsen fra SHA-Kompetanse. Stranger-Thorsen har 24 års erfaring fra Arbeidstilsynet blant annet som tilsyns-prosjekt og revisjonsleder. Han har også deltatt i og ledet komiteer som har jobbet med implementering og revisjon av byggherreforskriften. Han har i tilegg erfaring fra rådgivningsbransjoen med opplæringstiltak både fra privat og flere offentlige byggherremiljøer

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål