Basiskurs for DLE - del 1 og 2

 • 3. nov 2021til 4. nov 2021
 • Quality Hotel Saga Tromsø
 • Kr: 10.900,- eks. mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Basiskurs for DLE går over fire dager og tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

#005

Energi Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen består av tre moduler: 

 • Basiskurs
 • Fagrelaterte kurs
 • Verifisering av kunnskapene
Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager, kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).
Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.

Del 1 (3.-4. november) og del 2 (7.-8. desember) regnes som ett kurs. Påmelding forutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Hvem er det for?

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program

Onsdag 3. november
 • 10.00 - 10.30
  Registrering
  • Energi Norge
 • 10.30 - 11.00
  Velkommen - praktiske opplysinger

  Presentasjon av deltakerne

  • Thor Egil Johansen,
   Rådgiver Energi Norge
 • 11.00 - 11.30
  Elsikkerhet

  * Historikk
  * Eltilsynsloven
  * Formål
  * Pålegg om DLE
  * Organisering av elsikkerhetsarbeidet

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj
 • 12.30 - 13.30
  Rammer

  * FDLE
  * DLE som tilsynsmyndighet
  * Instruks med vedlegg og veiledninger
  * Tilsynsplan
  * Informasjonsplan
  * Bruk av sakkyndige selskaper til kontroller

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
  • Trond L. Larsen
   Senioringeniør DSB
 • 13.30 - 13.50
  Pause
 • 13.50 - 14.50
  Rammer forts.
  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
  • Trond L. Larsen
   Senioringeniør DSB"
 • 14.50 - 15.10
  Pause
 • 15.10 - 16.00
  Gruppeoppgaver

  * Lage en tilsyns- og informasjonsplan og foreta prioriteringer

 • 16.00 - 16.20
  Pause
 • 16.20 - 17.00
  Gjennomgang av gruppeoppgavene- Diskusjon
 • 17.00 - 17.00
  Slutt dag 1
 • 19.30 - 21.30
  Felles middag
Torsdag 4. november
 • 09.00 - 10.15
  Regelverksbygging

  Lov, forskrift, norm

  • Jostein Ween Grav
   Sjefsingeniør DSB
 • 10.15 - 10.30
  Pause med utsjekk
 • 10.30 - 11.15
  DLE som myndighet

  * Forvaltningsloven
  * Arkivloven
  * Offentlighetsloven

  • Gard Bonner
   Juridisk Seniorrådgiver DSB
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.00
  DLE som myndighet (forts.)
  • Gard Bonner
   Juridisk Seniorrådgiver DSB
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  DLE som myndighet (forts.)
  • Gard Bonner
   Juridisk Seniorrådgiver DSB
 • 13.30 - 14.15
  Gruppeoppgaver
 • 14.15 - 14.30
  Pause
 • 14.30 - 15.00
  Presentasjon av gruppeoppgaver

  Diskusjon

 • 15.00 - 15.15
  Oppsummering del 1 og utdeling av hjemmeoppgaver
 • 15.15 - 15.15
  Slutt dag 2
Tirsdag 7. desember
 • 10.30 - 11.00
  Oppsummering Basiskursets del 1
 • 11.00 - 12.00
  Gjennomgang av hjemmeoppgaven
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Virkemidler i Elsikkerhetsarbeidet

  * Regelverk
  * Tilsyn
  * Informasjon/Holdningsskapende arbeid

  • Kristine Aarvold
   Sjefingeniør DSB
 • 13.30 - 14.15
  Tilsyn

  * Tilsynstyper
  * Dokumentkontroll
  * Verifikasjon
  * Markedskontroll
  * Rapportering

  • Trond Liestøl Larsen
   Sjefingeniør DSB
 • 14.15 - 14.35
  Pause
 • 14.35 - 15.30
  Kontroll

  * Utførelse av kontroller
  * Rapportskriving
  * Avvik
  * Hjemmel for avvik
  * Anmerkning
  * Rapportering til SamBas

  • Tba
   DSB
 • 15.30 - 15.50
  Pause
 • 15.50 - 16.30
  Kontroll (forts.)
  • Tba
   DSB
 • 16.30 - 16.50
  Reaksjon

  * Reaksjonsmidler
  * Saksgang

  • Tba
   DSB
 • 16.50 - 17.30
  Gruppeoppgaver
 • 17.30 - 17.30
  Slutt dag 3
 • 19.30 - 21.00
  Felles middag
Onsdag 8. desember
 • 09.00 - 10.00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Alle
 • 10.00 - 10.20
  Pause med utsjekk
 • 10.20 - 11.15
  Informasjon/Holdningsskapende arbeid

  * Skoleundervisning
  * Passiv og aktiv informasjon
  * Informasjon ved anleggskontroll
  * Informasjon ved virksomhetskontroll
  * Installatør og montørmøter

  • Tommy Skauen
   Adm. Direktør Infratek Elsikkerhet
 • 11.15 - 11.30
  Pause
 • 11.30 - 12.15
  Gruppeoppgaver

  * Lage grunnlag for en informasjonskampanje

 • 12.15 - 13.15
  Lunsj
 • 13.15 - 13.45
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13.45 - 14.15
  Møte med kunden
  • Tommy Skauen
   Adm. Direktør Infratek Elsikkerhet
 • 14.15 - 14.45
  Brannutredning - Bistand til politiet
  • Trond Larsen
   DSB
 • 14.45 - 15.00
  Pause
 • 15.00 - 15.30
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-Portalen

  * Kort gjennomgang

  • Trond Larsen
   DSB
 • 15.30 - 15.55
  Avsluttende skriftlig tekst
 • 15.55 - 16.00
  Avslutning Basiskurs

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger