Fornybarnæringens skattedag 2021

Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Temadagen legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.

Skatt og økonomi

Fornybarnæringens skattedag (tidligere Skatterett i energibransjen) er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen. 

Temadagen tar for seg aktuelle endringer og formidler erfaringer fra skattesaker.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse. 

NB! Temadagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Har du innspill til programmet?

Programmet oppdateres fortløpende. Om det er andre saker du ønsker belyst på Fornybarnæringens Skattedag, ta kontakt med Merethe Straumsnes.

Program

Program
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen
  • Merethe Straumsnes
   Energi Norge
 • 09:35 - 09:50
  Prioriterte skattesaker og nytt fra statsbudsjettet
  • Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 09:50 - 10:20
  Grunnrenteskatten - kontantstrømskatt fra 2021
  • Skjæringstidspunkt for aktiveringsplikt
  • Samvirkning kontantstrømskatt og selskapsskatt
  • TBA
   Wikborg Rein
 • 10:20 - 10:40
  Overgang til kontantstrømskatt
  • Hva er økonomiske virkninger, investeringsinsentiver mv, sammenlignet med tidligere grunnrenteskattemodell?
  • TBA
   Thema Consulting Group
 • 10:40 - 11:10
  Damrehabilitering og tenkt vedlikehold
  • Dokumentasjonskrav – hvilken dokumentasjon skal legges til grunn?
  • Hva forventer Skattemyndighetene?
  • TBA
   Skatteetaten Storbedrift
 • 11:10 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 11:50
  Eiendomsskatt nettanlegg – oppdatering etter Statnett-dommen
  • TBA
 • 11:50 - 12:30
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • MVA og operatørmodellen
  • Elavgift, endring borettslag
  • TBA
   Wikborg Rein
 • 12:30 - 13:30
  Lunsj
 • 13:30 - 13:50
  Andre tema, saker, uttalelser og dommer
  • Avskrivninger vindkraft
  • Tilknytningskrav, falleie
  • AMS - skattemessig behandling
  • Produksjonslinjer og eiendomsskatt
  • TBA
   Skatteetaten Storbedrift
 • 13:50 - 14:20
  Praktisk informasjon fra Skatteetaten Storbedrift
  • TBA
   Skatteetaten Storbedrift
 • 14:20 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:00
  Konsesjonskraft, finansielt oppgjør og grunnrenteskatt
  • TBA
   Skatteetaten Storbedrift
 • 15:00 - 15:10
  Avslutning og oppsummering
  • Merethe Straumsnes og Ingvar Solberg
   Energi Norge
 • 15:10 - 16:00
  Ettermiddagsprat

  Programmet er slutt, men representantene fra Skatteetaten Storbedrift, Advokatfirmaet Wikborg Rein og Energi Norge blir værende i lokalet for å ta imot kommentarer og svare på spørsmål

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. Inn i energibransjen 2021

  Grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.