Bli med oss og våre eksperter på et grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen.

Inn i energibransjen kurs

Fornybarnæringen spenner over vannkraftproduksjon, ny fornybar kraftproduksjon, kraftnett, systemdrift, krafthandel og salg av strøm og varme, for å nevne noe. Det utvikles stadig nye løsninger og tjenester, og rammebetingelsene endres for å tilpasses dagens situasjon.

Det er krevende å holde overblikket over utviklingen i bransjen. Dette kurset gir deg en grunnleggende introduksjon og kunnskap om sentrale fagområder, begrep, utfordringer og utviklingen i fornybarnæringen. 

Kurset anbefales til deg som er nyansatt, har endret arbeidsområde, er leverandør, myndighet eller konsulent tilknyttet næringen, eller deg som vil ha nytte av grunnleggende kunnskap om bransjen. Kursformen er involverende og veksler mellom foredrag, plenumsspørsmål, quiz og gruppearbeid. Kurset avsluttes med en frivillig kunnskapstest.

Hva får du kunnskap om?
 • Norsk vannkraftproduksjon
 • Ny fornybar kraftproduksjon: vind, bio, sol og hydrogen
 • Kraftnettet og nettselskapenes oppgaver
 • Systemdrift og kraftutveksling
 • Krafthandel og sluttbrukermarkedet for strøm
 • Nedbør, vassdrag og dammer
 • Fjernvarme
 • EUs påvirkning på utviklingen av norsk kraftnæring
Dette vil gi deg:
 • Grunnleggende kunnskap - Dette kurset vil gi deg en grundig introduksjon og grunnleggende fagkunnskap om fornybarnæringen. Kurset tar for seg alle sentrale fagområder, nyttige begrep, utfordringer og dagsaktuelle saker knyttet til kraftmarkedet. 
 • Unik innsikt fra våre eksperter – Vi gjester flere eksperter som vil bidra med kunnskapsmessige innlegg. 
 • Svar på dine spørsmål – Du får mulighet til å stille våre eksperter spørsmål direkte. Intet spørsmål er et dårlig spørsmål, og vi oppfordrer deg til å spørre så mye som mulig. Hensikten med kurset er nemlig å bringe deg lettfattelig kunnskap om kraftmarkedet, og å formidle komplekse sammenhenger på en enkel måte. 
Hvem er det for?  

Kurset retter seg mot deg som er nyansatt i fornybarnæringen, eller som ønsker en grundig og oppdatert oversikt over bransjen. Kurset passer deg som jobber i et strømselskap, nettselskap, kraftproduksjon, leverandør, konsulent/rådgivning, myndighet eller annen interessent tilknyttet fornybarnæringen. 

Program

Program
 • 09.00 - 09.30
  Registrering
 • 09.30 - 09.45
  Velkommen og introduksjon
  • Kort oversikt over hele energibransjen
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 09.45 - 10.05
  Ord, uttrykk og litt fysikk
  • Energi
  • Effekt
  • Elektrisitet
  • Enkle energifakta
  • Solgun Furnes,
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 10.05 - 10.45
  Nedbør, vassdrag og dammer
  • Meteorologi
  • Tilsig
  • Damtyper i Norge
  • Damsikkerhet
  • Vegard Pettersen
   Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 10.45 - 10.55
  Pause
 • 10.55 - 11.35
  Vannkraftproduksjon
  • Hvor er kraftverkene, og hva inneholder de?
  • Vannkraftverkets oppbygning
  • Kategorisering av vannkraftverk
  • Komponenter i kraftstasjonen
  • Einar Jones-Kobro
   Rådgiver, Energi Norge
 • 11.35 - 11.55
  Ny fornybar kraftproduksjon
  • Hvorfor, hvor og hvordan? Og hvordan påvirkes miljøet?
  • Vind
  • Bio
  • Havet
  • Sol
  • Hydrogen
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 11.55 - 12.05
  Mini quiz/tankevekker
 • 12.05 - 12.45
  Lunsj
 • 12.45 - 12.55
  En liten smak av fjernvarme
  • Hva er fjernvarme?
  • Hva brukes den til?
  • Og hvor kommer den fra?
  • Heidi M. Juhler
   Seniorrådgiver, Fjernvarmeforeningen
 • 12.55 - 13.35
  Kraftoverføring
  • Kraftnettet og nettselskapenes oppgaver
  • Kraftnettets oppbygning
  • Nettjenester
  • Nettkapasitet
  • Beredskap
  • Ketil Sagen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 13.35 - 14.05
  Gruppearbeid med pause underveis når det passer
 • 14.05 - 14.15
  Gjennomgang gruppearbeid
 • 14.15 - 14.25
  Forskning og utvikling
  • Makrotrender
  • Forskningsstrategi
  • Brynhild Totland
   Kompetanse og FoU rådgiver, Energi Norge
 • 14.25 - 14.45
  EU setter rammene
  • Brüssel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring
  • Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet
  • EØS
  • Eftas overvåkningsorgan
  • Tredje Pakke
  • Acer
  • Ren Energi-pakken
  • Toini Løvseth
   Direktør, Energi Norge
 • 14.45 - 15.05
  Systemdrift, kraftutveksling og påvirkning fra EU
  • Markedsbasert systemdrift
  • Day Ahead-markedet
  • TSO og systembalanse
  • Kraftutveksling mot Norden/EU
  • Per Arne Vada
   Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 15.05 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 15.55
  Strømmarkedet og handel
  • Organisering
  • Prisdrivere
  • Aktuelle saker
  • Lars Ragnar Solberg
   Prosjektleder finans, Energi Norge
 • 15.55 - 16.15
  Kommunikasjon, omdømme og aktuelle saker for bransjen
  • Christina Søgård
   Kommunikasjonsdirektør, Energi Norge
 • 16.15 - 16.20
  Oppsummering, utdeling av kunnskapstest
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 16.20 - 16.30
  Frivillig kunnskapstest - individuelt eller i gruppe. Repetisjon fremmer læring!
 • 16.30 - 16.30
  Slutt for dagen. Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 18. august 2022,

  Digitalt

  Nettilknytning og nettkostnader

  Størrelsen på investeringene i distribusjonsnettet avhenger ofte av bestillingene som kundene gjør. Har nettselskapene noen virkemidler for å begrense disse?

 2. 23. august 2022,

  Digitalt

  Ny nettleie og styringssystemer

  Ny nettleie innføres 1.7.2022 etter mange år med diskusjon. Nettleien har et tidsdifferensiert energiledd og et kapasitetsledd basert på målt effekt hos kundene.

 3. 30. august 2022,

  Digitalt

  Flytbasert markedskobling – hvordan endrer markedsdynamikken seg?

  Etter planen introduseres flytbasert markedskobling som ny løsning for spotmarkedet i tidlig 2023. Bli med på dette webinaret for en innføring i hvilken informasjon aktørene vil få, hvordan markedsdynamikken endrer seg og hvilke erfaringer som er gjort fra parallellkjøringer.