Bli med oss og våre eksperter på et grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen. Fornybarnæringen spenner over produksjon, distribusjon og salg av strøm og varme, og det utvikles stadig nye løsninger og tjenester samtidig som rammebetingelsene endres.

Inn i energibransjen kurs

Det er krevende å holde overblikket over bransjens utvikling. Dette kurset gir derfor oversikt over hovedverdikjedene i energibransjen.
Samt oversikt over produksjonssystemet med de mest sentrale produksjonsformer –og måter for fornybar energi.

Videre blir det snakket om overføring av strøm, strømmarkedet og sentrale rammebetingelser og hensyn for energibransjen.

Hva får du kunnskap om?
 • Produksjon - Distribusjon - Omsetning - Forbruk
 • Rammebetingelser og utfordringer
 • Ny fornybar kraftproduksjon
 • Kraftnett
 • Kraftmarked
 • Forskning og utvikling
Hvem er det for?  

Dette kurset er en fantastisk mulighet for alle som ønsker en oversiktlig oppdatering og innføring i energibransjen.  

Kurset retter seg mot alle som ønsker en helhetlig oppdatert oversikt over energibransjen, både dem som jobber i energiselskap, leverandører, rådgivningsmiljøer, finans/forsikring og myndigheter.  

Program

Program
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen og introduksjon
  • kort oversikt over hele energibransjen
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 09:45 - 10:05
  Ord, uttrykk og litt fysikk
  • Solgun Furnes,
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 10:05 - 10:45
  Nedbør, vassdrag og dammer
  • Tba
 • 10:45 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:35
  Vannkraftproduksjon
  • Hvor er kraftverkene, og hva inneholder de?
  • Einar Jones-Kobro
   Rådgiver, Energi Norge
 • 11:35 - 11:55
  Ny fornybar kraftproduksjon
  • Hvorfor, hvor og hvordan?
  • Og hvordan påvirkes miljøet?
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 11:55 - 12:05
  Mini quiz/tankevekker
 • 12:05 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 12:55
  En liten smak av fjernvarme
  • Tba
 • 12:55 - 13:35
  Kraftoverføring
  • Kraftnettet og nettselskapenes oppgaver
  • Tba
 • 13:35 - 14:05
  Gruppearbeid med pause underveis når det passer
 • 14:05 - 14:15
  Gjennomgang gruppearbeid
 • 14:15 - 14:25
  Forskning og utvikling
  • Tba
 • 14:25 - 14:45
  EU setter rammene

  Brüssel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring

  • Tba
 • 14:45 - 15:05
  Systemdrift, kraftutveksling og påvirkning fra EU
  • Tba
 • 15:05 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:55
  Krafthandel og sluttbrukermarkedet
  • Tba
 • 15:55 - 16:15
  Kommunikasjon, omdømme og aktuelle saker for bransjen
  • Tba
 • 16:15 - 16:20
  Oppsummering, utdeling av kunnskapstest
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 16:20 - 16:30
  Frivillig kunnskapstest - individuelt eller i gruppe. Repetisjon fremmer læring!
 • 16:30 - 16:30
  Slutt for dagen. Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 22. september 2021,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert, og ny forskrift ble gjeldende fra 1. januar 2021. Siste omfattende revidering var i 2010.

 2. 23. september 2021,

  Digitalt

  Elektrifisering på kort sikt – nettet må bygges ut smartere

  Få innblikk i hvor skoen trykker i forhold til forespørsel om nettkapasitet, og hvilke tiltak på kort sikt som kan bidra til smartere tilrettelegging for elektrifisering og ny næringsvirksomhet.

 3. 27. september - 1. oktober 2021,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 39 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.