Maskinteknisk forum

Etter mange år i dvale vekkes endelig Maskinteknisk Forum til live igjen! Vi samler alle med interesse for vannkraftmaskiner til et etterlengtet fysisk treff hvor kraftselskaper, leverandører og konsulenter deler erfaringer og diskuterer utfordringer.

Turbin
Hva får du kunnskap om?

Velkommen til en etterlengtet fysisk samling over to dager, med faglig påfyll fra maskinkolleger. Du vil i år få høre om nybygging av kraftverk, rehabilitering av aggregater og av luker, digital FAT, nye muligheter med digital tilstandsovervåkning, og tester for FCR prekvalifisering. Det vil også bli foredrag om flere havarier.

På kvelden etter Dag 1 vil det sosial samling med festmiddag på hotellet.

Hvem er det for?

Mekaniske vannkraftingeniører, mekanikere og andre som jobber med mekaniske komponenter i vannkraftverk.

Programkomiteen består av:
Line Drange Ruud, Glitre Energi
Grunde Olimstad, Agder Energi
Thomas Nordin, BKK
Vidar Nylund, Hafslund E-CO
Pål-Tore Storli, NTNU
Kjell-Tore Fjærvold, Statkraft Energi
Einar Jones-Kobro, Energi Norge 

NB! I forkant av Maskin teknisk forum er ansatte i kraftselskaper invitert til å delta på "Kraftselskapsmøtet" 09:00 til 12:00 1. desember (inkluderer lunsj 11:00-12:00), et uformelt forum for å dele erfaringer internt mellom kraftselskapene.

Ta kontakt med Mimi Hermansen mh@energinorge.no dersom det er ønskelig å være utstiller på arrangementet.

 

Smittevern

I henhold til myndighetenes nye retningslinjer for smittevern er det ikke lenger begrensninger på antall personer på arrangementer. Det er ikke krav om faste tilviste plasser eller at det må være én meters avstand mellom deltakere.

Allikevel samarbeider vi med Clarion Hotel for å sikre gode smittevernrutiner. Vi oppfordrer til å vise hensyn og holde god avstand. Vi vil også minne om de generelle anbefalingene knyttet til håndvask og generelle beredskap for å unngå smittespredning.
Har du vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

Under arrangementet vil vi ha lett tilgang på antibac. Dersom det skulle oppstå et høyt smittepress/-utbrudd kan det bli iverksatt strengere lokale tiltak, som vi selvsagt vil følge.

Program onsdag 1. desember
 • 09:00 - 11:00
  Kraftselskapsmøtet (for ansatte i kraftselskap)

  Runder rundt bordet.

 • 11:00 - 12:00
  Lunsj for alle deltakere på møte og forum
 • 12:00 - 12:10
  Åpning
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 12:10 - 15:20
  SESJON 1: PROSJEKTER
 • 12:10 - 12:40
  Nedre Fiskumfoss - nytt kraftverk hos NTE
  • Tore Johan Flåm
   NTE
 • 12:40 - 13:10
  Vannveis- og turbinrehabilitering i Rana kraftverk
  • Kristian Andreassen
   Statkraft Energi
 • 13:10 - 13:40
  Utfordringer med lukerevisjoner
  • Torstein Røysland
   Agder Energi Vannkraft
 • 13:40 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 14:30
  Turbinrehabiliteringer hos Hensfoss
  • Kristine Gjøsæter
   Glitre Energi Produksjon AS
 • 14:30 - 15:00
  Grunnåi kraftverk - digital tvilling av vannvei og andre nye muligheter
  • Ingunn Granstrøm
   Skagerak Energi
 • 15:00 - 15:20
  Pause
 • 15:20 - 16:45
  SESJON 2: TEKNISKE PROBLEMSTILLINGER
 • 15:20 - 15:40
  Spenningsmålinger på løpehjul for å vurdere belastning og restriksjoner for drift
  • Trond Moltubakk
   Norconsult AS
 • 15:40 - 16:10
  Rundebordsdiskusjon

  Oppgave 1:
  Verden rundt oss endrer seg, hvordan påvirker det arbeidet vårt?
  Stikkord: Varmere vintre, endret nedbørsmønster på somrene med økte flommer, større miljøfokus fra omverdenen, vilkårsrevisjoner.
  Oppgave 2: tekniske løsninger. Grindrenskere, ++

  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 16:10 - 16:55
  Presentasjon av resultater fra oppgaver
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge
 • 16:55 - 17:00
  Avslutting dag 1
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 19:00 - 22:30
  Middag (for påmeldte)
Program torsdag 2. desember
 • 08:30 - 09:00
  Vannkvalitet og uventet korrosjon. Blåfarge på løpehjul - hvorfor?
  • Ingunn Granstrøm
   Skagerak Energi AS
  • Kjell-Tore Fjærvold
   Statkraft Energi AS
 • 09:00 - 09:30
  Statkrafts arbeid med oljedampproblematikk
  • Kjell-Tore Fjærvold
   Statkraft Energi
 • 09:30 - 09:50
  Pause
 • 09:50 - 10:20
  BKKs karusell for injektorbytte
  • Thomas Nordin
   BKK
  • Torbjørn Gjeraldstveit
   BKK
 • 10:20 - 10:50
  Kaplan-erfaringer, vann- og oljefylte nav
  • Vidar Nylund
   Hafslund E-CO
  • Jon Petter Hauge
   Hafslund E-CO
 • 10:50 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 11:40
  Francis dellastkjøring. 12 års erfaring med vanninjeksjon i Skarsfjord og Skibotn
  • Knut Magne Olsen
   Troms Kraft
 • 11:40 - 12:40
  Lunsj
 • 12:40 - 13:10
  Erfaringer fra digital FAT
  • Hans Aunemo
   Sweco
 • 13:10 - 13:40
  Innføring i frekvensmarkedene
  • Markedene utvikler seg stadig, hva er siste nytt?
  • Hvordan påvirker de forskjellige markedene driften av aggregatene?
  • Torunn Engen Røse
   Hafslund E-CO
 • 13:40 - 14:10
  Gjennomføring av tester for prekvalifisering, pilot for FCR
  • Truls Edvardsen Aarønes
   Hymatek
 • 14:10 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 16:05
  SESJON 3: HENDELSER
 • 14:30 - 15:00
  Rygene, havari med sprekker i løpehjulskammer
  • Inge Lines
   Agder Energi Vannkraft
 • 15:00 - 15:30
  NTEs gamle og nye skumle erfaringer med havari av Kaplannav
  • Tore Johan Flåm
   NTE
 • 15:30 - 16:00
  Lukehavari i Sarpsfossen
  • Jon Petter Hauge
   Hafslund Eco
 • 16:00 - 16:05
  AVSLUTNING

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 15. desember 2021,

  Digitalt

  KOLEMO 3.2

  Bruk av gode kontraktstandarder er basis for et vellykket anskaffelsesprosjekt. Nå er den reviderte KOLEMO 3.2 publisert.

 2. 11. - 12. januar 2022,

  Digitalt

  VTF-dagene 2022

  Vassdragsteknisk forum (VTF) er et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet for dammer og andre vassdragsanlegg.

 3. 24. - 28. januar 2022,

  KRMs kurssenter, Geilo

  Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

  Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.