Tilsyn med 400 voltsanlegg

 • 16. nov 2021Kl. 09:00–16:00
 • Quality Hotel 33 Oslo
 • Medlem: 5.700,- Andre: 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

DLE og sakkyndige selskaper skal føre tilsyn med anlegg som stadig blir mer kompliserte. Dette innebærer at det tekniske kompetansenivået må være høyt.

Arbeidsliv

Anlegg med spenning over 250 V blir mer og mer fremtredende både i industrien og som forsyning til boliginstallasjoner. I all hovedsak dreier det seg om 400 V anlegg med isolert eller jordet nøytralpunkt i form av både 4- og 5-leder system.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk FEK stiller krav om tilstrekkelig kompetanse også til de som utfører myndighetskontroll. Er DLE og sakkyndige selskaper kompetente når det gjelder håndtering av og tilsyn med 400 V anlegg? Kurset vil gi en innføring i tekniske forhold som tilsynsingeniøren må ha et forhold til.

Kurset tar sikte på å belyse en del problemstillinger som:

 • Oppbygging av 400 V anlegg
 • Ulike typer anlegg
 • Spesielle forhold i NEK 400
 • Hva skiller 400 V anlegg fra anlegg med lavere spenning
 • Bruk av måleinstrumenter
 • Valg av vern
 • Personbeskyttelse 

Målgruppe for kurset: Ledere og ansatte i Det lokale eltilsyn (DLE) og sakkyndige selskaper. Kurset er et ledd i "DLE-skolen" og det vil bli utstedt kursbevis.

 

 

Program

Tirsdag 16.november
Quality Hotel 33
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen - Målsetning for Temadagen
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge AS
 • 09:40 - 10:40
  DLE og de sakkyndiges oppgaver
  • Hjemmelsgrunnlag
  • Hva skal kontrolleres? Forventninger i hht instruks
  • Nødvendig teknisk innsikt? 
  • Runar Røsbekk
   Sjefingeniør DSB
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:30
  NEK 400: 2018 - Spesielle forhold ved 400V anlegg

   • Terminologi og definisjoner
  • TN som fordelingssystem, NEK 399
  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Beskyttelse mot overstrømmer og valg av vern
  • Beskyttelse mot overspenninger
  • Selektivitet i TN-installasjoner
  • UPS i TN-system

   

   

  • Kjell Morten Halvorsen
   KMH Elektro
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  NEK 400: 2018 - Spesielle forhold ved 400V anlegg
  • Kjell Morten Halvorsen
   KMH Elektro
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:15
  NEK 399:2018 Tilknytningsmetode A, B og C
  • Kjell Morten Halvorsen
   Daglig leder KMH Elektro
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:15
  Kontroll av 400 voltsanlegg
  • Bruk av måleinstrumenter
  • Tolking av resultater
  • Personbeskyttelse
  • Rapportskriving
  • Runar Røsbekk
   Sjefingeniør DSB
 • 15:15 - 15:45
  Oppsummering - Plenumsdebatt
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 20. oktober 2021,

  Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

  Sertifiseringskurs for opplæring av førstelinjeledere i egen bedrift

  En kartlegging av sikkerhetskulturen i fornybarnæringen, samt forskning på nullvisjonen, viser at førstelinjeledere har en ekstra viktig rolle i sikkerhetsarbeidet.

 2. 3. - 4. november 2021,

  Quality Hotel Saga, Tromsø

  Basiskurs for DLE - del 1 og 2

  Basiskurs over fire dager som tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

 3. Inn i fornybarnæringen 2021

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen.