Innhold

Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021

 • 2. nov 2021Kl. 09:00–15:00
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 02. okt 2021

I 2021 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Dam, ukjent sted

Vassdragsteknisk forum for alle regioner holdes i år som et samlet webinar. Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Som erstatning for den tradisjonelle befaringen, arrangerer vi digitale befaringer.

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Hva får du?
 • To flotte digitale befaringer fra rehabiliteringsprosjekter i Innlandet og Nord-Vestlandet
 • Paneldebatter i etterkant av befaringene der du kan stille spørsmål til eksperter for prosjektene
 • Nyttige presentasjoner fra daglig arbeid for VTA'er og driftspersonell
Hvem er det for?

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlige

Relaterte arrangement

 1. 27. september - 1. oktober 2021,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 39 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 28. september 2021,

  Digitalt

  Overflatebehandling og malingskontroll

  Introduksjonskurs som gir deg en grundig innføring i emner som er relevant for overflatebehandling og malingskontroll i vannkraftbransjen.

 3. 29. - 30. september 2021,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien

  Kraftkom 2021

  Kraftkom 2021 blir et fysisk arrangement. Velkommen til Skien!