Innhold

Temadag, Fornybar produksjon

Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021

2. nov 2021, Kl. 09:00–15:00 Digitalt
Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
Påmeldingsfrist 02. okt 2021

I 2021 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Dam, ukjent sted

Vassdragsteknisk forum for alle regioner holdes i år som et samlet webinar. Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Som erstatning for den tradisjonelle befaringen, arrangerer vi digitale befaringer.

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Hvem er det for? 

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlige

Relaterte arrangement

 1. 19. mai 2021,

  Online on Microsoft Teams

  Make the Nordics carbon-neutral ASAP – launch of Nordic electrification study

  In 2019, Nordenergi decided to commission a study on the opportunities and barriers of electrification in the Nordics, to contribute to the discussion on how Europe can become carbon-neutral by 2050.

 2. 7. - 11. juni 2021,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 23 2021

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 3. 10. juni 2021,

  Digitalt

  Grønn omstilling av skipsfarten krever samhandling

  Elektrifisering av skipsfarten vil kreve store investeringer i nett og annen infrastruktur. Hvordan kan dette gjennomføres mest mulig effektivt?