Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021

 • 2. nov 2021Kl. 09:00–15:40
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

I 2021 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2021". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Vassdragsteknisk forum for alle regioner holdes i år som et samlet webinar. Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Som erstatning for den tradisjonelle befaringen, arrangerer vi digitale befaringer.

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Hva får du?
 • To flotte digitale befaringer fra rehabiliteringsprosjekter i Innlandet og Nord-Vestlandet
 • Paneldebatter i etterkant av befaringene der du kan stille spørsmål til eksperter for prosjektene
 • Nyttige presentasjoner fra daglig arbeid for VTA'er og driftspersonell
Hvem er det for?

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Program

Program tirsdag 2.november 2021
 • 09:00 - 09:10
  Åpning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge
 • 09:10 - 12:30
  Sesjon 1: Fyllingsdam
 • 09:10 - 09:30
  Instrumentering - tolkning og bearbeiding av data
  • Egil Andreas Vartdal
   Norconsult AS
 • 09:30 - 09:50
  Kartlegging av tilstand og endringer på damskråninger med dronefotogrammetri
  • Torbjørn Tuften
   Statkraft
  • Tiemen Gordijn
   Multiconsult
  • Haakon Haugerud
   Multiconsult
 • 09:50 - 10:10
  Når skal anlegg behandles etter NVEs krav eller direktorat for Mineralforvaltning?
  • Ola Overby
   DMF
  • Mari Hegg Gundersen
   NVE
 • 10:10 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 10:45
  Hvordan ble prosjektet til - Follsjø og Gråsjø?
  • Ingebrigt Bævre
   Statkraft Energi AS
 • 10:45 - 11:15
  Digital befaring Follsjø - Gråsjø
 • 11:15 - 11:30
  Spørsmål og svar om prosjektet Follsjø - Gråsjø
  • Ingebrigt Bævre
   Statkraft Energi AS
  • Jon Aarbakk
   Statkraft Energi AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 15:40
  Sesjon 2: Driftserfaringer og nyvinninger
 • 12:30 - 12:50
  Dammer med skader fra istrykk (4 caser)
  • Per Olav Moslet
   Dr Techn Olav Olsen AS
 • 12:50 - 13:10
  Digital befaring med bruk av nettbrett og drone
  • Jarle Andersen
   Hydro
  • Stein Gunleiksrud
   Hydro
 • 13:10 - 13:30
  Utvikling av Statkrafts klimakalkulator for damprosjekter
  • Nora Schjoldager
   Multiconsult
  • Jan Kristensen
   Statkraft
 • 13:30 - 13:40
  Pause
 • 13:40 - 14:00
  Hvordan vil klimaendringer påvirke damsikkerheten i Norge?
  • Grethe Holm Midttømme
   NVE
 • 14:00 - 14:20
  Hvor kan det være aktuelt å bruke en kraftig duk som revisjonsstengsel?
  • Per Vidar Halsnes
   BKK
 • 14:20 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 14:50
  Godkjente platedamløsninger
  • David Moss
   Norconsult
 • 14:50 - 15:20
  Digital befaring Mjåvatn - platedam som ertattes med gravitasjonsdam
 • 15:20 - 15:35
  Spørsmål og svar om prosjektet Mjåvatn og Rødungen Nord
  • Alf Erik Eidsgård
   Hafslund Eco
  • Oddmund Brevik
   Hafslund Eco
 • 15:35 - 15:40
  Avslutning
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Foredragsholdere

 • Jan Kristensen

Senior klimarådgiver i Statkraft

Skal snakke om Statkrafts nyutviklede beregningsverktøy for klimagassutslipp i vannkraftprosjekter. Hva kan det brukes til?

 • Nora O. Schjoldager

Strategisk klima- og bærekraftsrådgiver​ i Multiconsult.

Skal snakke om: Statkrafts nyutviklede beregningsverktøy for klimagassutslipp i vannkraftprosjekter. Hva kan det brukes til?

 • Mari Hegg Gundersen

Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)​​

Skal snakke om NVEs saksbehandling av detaljplan for miljø og landskap knyttet til damrehabiliteringer. Mari vil også sammen med DMF forklare grensesnittet mellom regelverket NVE følger opp og regelverket til DMF.

 • Ola Overby

Seniorrådgiver/ Jurist i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Skal snakke om anvendelsesområdet til mineralloven i lys av
damrehabilitering.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlige

Relaterte arrangement

 1. 8. - 9. desember 2021,

  Lily Country Club, Kløfta

  Brukermøte kontrollanlegg 2021

  Energi Norge og Tekna forener igjen krefter og ønsker deg velkommen til høstens viktigste møteplass for deg som jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg.

 2. 15. desember 2021,

  Digitalt

  KOLEMO 3.2

  Bruk av gode kontraktstandarder er basis for et vellykket anskaffelsesprosjekt. Nå er den reviderte KOLEMO 3.2 publisert.

 3. 11. - 12. januar 2022,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

  VTF-dagene 2022

  Vassdragsteknisk forum (VTF) er et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet for dammer og andre vassdragsanlegg.