Innhold

Brukermøte Spenningskvalitet

Vi drøfter beste praksis på håndtering av spenningskvalitet og EMC i dag og presenterer nye muligheter for fremtiden.

#005

Spenningsregulering i distribusjonsnettet kan være et lønnsomt alternativ til forsterkning for å øke nettets tilknytningskapasitet for ny distribuert produksjon og last. Men det er noen fallgruver som bør unngås. Vi presenterer Håndbok Spenningsregulering som et hjelpemiddel for valg av løsning og Volue vil vise hvordan Netbas Analyse kan benyttes til teknisk analyse som grunnlag for valg av type, ytelse og plassering.

Elektrifiseringen medfører mer ulineær last som genererer elektrisk støy. For å unngå at støynivået i distribusjonsnettet skal øke for mye i forhold til elektriske apparaters immunitetsnivå, må det benyttes støykvoter i tilknytningsavtaler for kunder med støyende last. Til det må nettselskapene ha tilgang til analyseverktøy. RENStøy er et slikt verktøy. Vi har invitert REN til å presentere hvordan RENStøy blir, nærmere bestemt metoder, verifikasjon av metodene og hvordan verktøyet er tenkt brukt.

Kunder som klager på flimring i lyset fra LED-pærer er et tilbakevendende fenomen. Skyldes det forhold i nettspenningen som ikke er så lett å måle, eller skyldes det dårlig kompatibilitet mellom LED-pærene og eventuelt lysstyringssystemet? Det er på tide å se nærmere på fenomenet for å styrke nettselskapenes mulighet til effektivt å identifisere årsak og ansvarlig.

Vi har følgende temaer på årets Brukermøte Spenningskvalitet:

 • Spenningsregulering i distribusjonsnettet
 • Svar på innmeldte spørsmål om nettselskapets rettighet og kundenes plikter
 • Plusskundeundersøkelse – hvilken tilknytningskapasitet har vi generelt?
 • Nytte av AMS-data – eksempler fra nettselskap og resultat fra nye tester
 • Tilknytningsanalyser og støykvoter
 • Spenningskvalitet i praksis-situasjonsbeskrivelse i nettselskap, caser og LED-utfordringer

Vi håper på muligheten til et fysisk møte – et format som fungerer best for erfaringsutveksling og nettverksbygging innen et viktig og komplekst fagområde.

 

Målgruppe: Alle som arbeider med spenningskvalitet og teknisk håndtering av kundeklager i nettselskap, konsulenter, myndigheter.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette direkte via hotellet. Du kan bruke denne lenken: https://www.nordicchoicehotels.no/transformation/?hotelId=6937
Bookingkode: ENERGI

Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.045,- . Rom betales individuelt ved utsjekk.

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 21. oktober i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 680,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Smittevern 

Energi Norge tar smittevern på det største alvor. I tett samarbeid med arrangementsstedet følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre fysiske arrangementer. Møtelokalene er tilpasset antall deltakere slik at avstand til hver deltaker blir ivaretattSammen med arrangementsstedet sørger vi for at det er tilrettelagt for godt smittevern ved matservering og i pausene, og generelt gjennom hele arrangementet. 

Klikk her for å lese mer

Program

Mandag 1. november
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen og praktisk informasjon
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 10:00 - 13:00
  Spenningsregulering i distribusjonsnettet
 • 10:05 - 10:10
  Innledning
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 10:10 - 10:30
  Håndbok Spenningsregulering
  • Bendik Torsæter, SINTEF Energi
 • 10:30 - 10:50
  Labresultater fra SAMREG - Sanntidssimulering i Smartgridlab
  • Bendik Torsæter, SINTEF Energi
 • 10:50 - 11:05
  Nettanalyser med alternativer til nettforsterkning
  • Simen Karlsen, Volue
 • 11:05 - 11:20
  TBA
 • 11:20 - 11:40
  Pause
 • 11:40 - 11:50
  Diskusjon: hva slags analyser og analyseverktøy er det behov for fremover?
 • 11:50 - 12:05
  Batterisystem som spenningsstøtte - multitjeneste optimering?
 • 12:05 - 12:25
  Spenningsstøtte fra hurtigladestasjoner for elkjøretøy (FuChar)
  • Bendik Torsæter, SINTEF Energi
 • 12:25 - 12:40
  Spenningsregulering og samhandling TSO/DSO - use case fra CINELDI
  • Merkebu Zenebe Degefa, SINTEF Energi
 • 12:40 - 13:00
  Optimal håndtering av utfordringer i svake LS-nett - sikker utkobling av vern
  • Eivind Solvang, SINTEF Energi
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:30
  "Spørretimen" - RME svarer
 • 14:00 - 14:15
  1-fase kunde som bør ha 3-fase tilknytning - pålegg eller motivering?
  • André Gjørven, NEAS Nett
 • 14:15 - 14:30
  Ingen krav til interharmoniske i FOL - hvordan håndterer man da kundeklager?
 • 14:30 - 14:45
  Tilknytning av forbrukerkunde - avtale om redusert leveringskvalitet for å begrense anleggsbidraget?
 • 14:45 - 15:15
  Regulatoriske fremtidsplaner og tilsynserfaringer
 • 14:45 - 15:05
  Plusskundestudie - hvilken tilknytningskapasitet har vi generelt?
 • 15:05 - 15:15
  Revurdering av plusskundens rett til å utnytte OV også ved innmating?
 • 15:15 - 15:30
  Pause
 • 15:30 - 16:10
  Nytte av AMS
 • 15:30 - 15:35
  Innledning
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 15:35 - 15:55
  Vår bruk av AMS-data - erfaringer og planer
 • 15:55 - 16:10
  CINELDI AMS-lab – Testing og utvikling av ny AMS-funksjonalitet
 • 16:10 - 16:10
  Slutt for dagen
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Tirsdag 2. november
 • 09:30 - 09:35
  God morgen
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 09:35 - 11:00
  Tilknytningsanalyser og støykvoter
 • 09:35 - 09:40
  Innledning
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 09:40 - 09:55
  RENstøy – Presentasjon av prosjektet, hvordan nyttegjøre seg resultater
 • 09:55 - 10:25
  REN Støy - Metodikk
 • 10:25 - 10:40
  RENstøy – Verifikasjon
 • 10:40 - 11:00
  Flimmerproblematikk fra vindkraft-årsaker, konsekvenser og avbøtende tiltak
 • 11:00 - 11:20
  Pause
 • 11:20 - 13:00
  Spenningskvalitet og EMC i praksis
 • 11:20 - 11:30
  Slik jobber vi med spenningskvalitet - et lite nettselskap
  • TBA
 • 11:30 - 11:40
  Slik jobber vi med spenningskvalitet - et stort nettselskap
 • 11:40 - 11:55
  Flimring i lyssystemer i nytt leilighetskompleks - utfordende på flere plan
 • 11:55 - 12:15
  Noen typiske caser - slik håndterer vi dem
 • 12:15 - 12:30
  Pause
 • 12:30 - 12:40
  Hvordan unngå målefeil ved strømmåling - tips og triks fra salen
 • 12:40 - 12:55
  LED-pærer til besvær - årsaker og løsninger?
  • TBA
 • 12:55 - 13:00
  Oppsummering
  • Ketil Sagen, Energi Norge
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj og vel hjem

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

  1. 13. oktober 2020,

   Digitalt

   Tariff for utkoblbart forbruk

   Delta på webinar om utkoblbart forbruk, såkalt utkoblbar tariff (UKT), og få innsikt i tariffens betydning for elektrifisering.

  2. 27. oktober 2020,

   Digitalt

   Integrering av batteri i distribusjonsnettet

   Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.